"Hocamızın himmetiyle bildim"

24/07/2019 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.  

1253 (H.650)’ de vefât etti.

Bu zât bir gün dergâhtan ayrılıp bir köye gitti.

Dönüp de dergâha yaklaşınca talebesinden biri, kalben hocasının yaklaştığını anladı...

Ve çok sevindi.

Arkadaşlarına;

"Hocamız geliyor, haydi karşılayalım!" dedi.

Dediler ki:

"Nasıl bildin?"

Cevâbında;

"Hocamızın himmetiyle" dedi.

Arkadaşları bu cevâba çok güldüler.

Ve alay ettiler.

O ise ciddiydi.

Onu denemek için, birlikte yola çıktılar...

Az sonra Ammâr-ı Yâser hazretlerinin bir at üzerinde kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler.

Çok mahcup oldular!

Ondan özür dilediler

● ● ●

Bu büyük velîye bazı gençler;

“Efendim, Ehl-i sünnet bir Müslüman, cehenneme girecek mi acaba?” diye sordular.

Cevâbında;

“Eğer günahları çok ve bunlar tövbe ve istiğfâr ile veyâ şefâat ile affolunmadı ise, bu günahları kadar cehennemde yanması câizdir” buyurdu...