Mevki, makam sahibi olma arzusu

25/10/2019 Cuma Köşe yazarı O.Ü

Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden birisi de, nefsini eğlendirmektir.

 

Sual: Mevki, makam sahibi olmanın iyi ve kötü tarafları var mıdır?

Cevap: Mevki, makam ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur:

Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının, haram yollardan elde edilmesini ister.

İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehab olan mesela, sadaka vermek, hayrat, hasenat yapmak yahut mubah olan işler yapmak mesela, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup, rahat, mesut yaşamak veya ibadetlerine mâni olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyet ile mevkiye kavuşurken, riya, hakkı batıl ile karıştırmak gibi, İslamiyetin yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehabdır. Çünkü, caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri yapmak da, caiz ve lazım olur. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerimde, iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların (Müslümanlara imam olmak istediklerini) de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam;

“Ya Rabbi! Benden sonra kimseye nasip etmeyeceğin bir mülkü bana ihsan eyle!” diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şeriflerde;

(Hak ve adalet üzere bir gün hâkimlik yapmayı, bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim.)

(Bir saat adalet ile idarecilik yapmak, altmış sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir) buyuruldu.

Riya ve hakkı batıl ile karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyet ile olsa da, caiz değildir.

Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi, mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyete uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmaz ise de, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değil ise de, iyi olmadığı için, ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin, makamın geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Söhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için, İslamiyette mubah, caiz olup, halkın beğenmediği işleri yapmalıdır.