"Kendini nasıl buluyorsun?"

26/05/2019 Pazar Köşe yazarı A.U

Evliyânın büyüklerinden olan Abdullah bin Hubeyk hazretleri, Antakya’da ikâmet etti.

Aslen Kûfe’lidir.

Çok ibâdet yapardı.

Kendisi şöyle anlatıyor:

Bir âbid vardı.

Onu ziyâret için yanına gittim.

Bir ara sordum ki:

“Kendini nasıl buluyorsun?”

Cevâben;

“Günâhı çok, sevâbı az, yolculuğu uzun olan biri gibi buluyorum” dedi.

Yine sordum:

“Azığın nedir?”

Cevap olarak;

“Tek sermâyem, Onun affından ve mağfiretinden ümitli olmamdır” dedi.

● ● ●

Yine o anlatıyor:

Biri, Resûlullaha geldi.

Ve suâl etti ki:

“Yâ Resûlallah! Dünyâlık elde etmek gâyesiyle gazâya giden kimse için ne buyurursunuz?”

Efendimiz dinledi.

Ve buyurdu ki:

“Onun için, hiç sevap yoktur.”

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde de;

"Bu dünyânın çirkinliğini anlamadıkça, ona düşkünlükten kurtulamazsınız. Ona düşkün olunca da, âhirette felâketten kurtulmak hiç mümkün olmaz" buyurdu.

Ve ekledi:

"Dünyâyı sevmek, günahların başıdır" hadîs-i şerîfi, buna delîldir.