"Bir kimse inanarak, lâ ilâhe illallah derse..."

26/07/2019 Cuma Köşe yazarı A.U

Tâbiîn devri âlim ve evliyâsından Amr bin Dînar hazretleri, 743 (H.126) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti.

Bu büyük zât, bir gün Kelime-i tevhîdin fazîletine dâir çok şeyler anlatıp;

"Bu hususta çok hadîs-i şerîf var" dedi.

Cemaat ricâ ettiler:

"Birini söyler misiniz efendim?"

Büyük velî;

"Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) "Bir kimse inanarak, lâ ilâhe illallah derse, muhakkak cennete girer" buyuruyor" dedi.

● ● ●

Eshâb-ı kirâm’ı çok sever, onların büyüklüğünü ve İslâmiyete yaptıkları hizmetleri devamlı talebelerine anlatırdı.

Hadîs-i şerîf okurdu.

Sık sık tekrarlardığı;

"Eshâbıma sövmeyiniz. Kim onlara söverse, Allahü teâlânın lâneti onun üzerine olsun" hadîs-i şerîfidir.

● ● ●

Bir gün sevdiklerine;

“Kulun yediği yemek, ona faydalı olmalıdır. Yemenin de bir âdâbı vardır” buyurdu.

Sordular:

“Onlar nedir efendim?”

Cevâbında;

“Önce helâlinden yemelidir. Sonra  acıkınca yemeye oturmalı, doymadan kalkmalıdır. Böyle yemek, hiç yememekten daha faydalıdır” buyurdu.