"Kıyâmet ne zaman kopar?”

27/05/2019 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Evliyânın büyüklerinden olan Abdullah bin Hubeyk hazretleri bir gün şunu anlattı:

Birisi Resûlullah Efendimize;

Yâ Resûlallah! Kıyâmet ne zaman kopar?” diye suâl etti.

Efendimiz sordu:

“Hazırlığın nedir?”

O kişi cevâben;

“Fazla bir şey hazırlamadım yâ Resûlallah, ama Allah ve Resûlünü çok seviyorum” dedi.

Resûl-i ekrem;

“Öyleyse âhirette, sevdiklerinle berâber olursun” buyurdu.

● ● ●

Bu zât anlatıyor:

Muâz bin Cebel hazretlerinin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz;

“Kim kalbinden ihlâsla ve yakînle, (Lâ ilâhe illallah) derse, Cennete girer ve ona Cehennem ateşi dokunmaz” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“En mühim ibâdet nedir efendim?” diye sordular

Buyurdu ki:

“Beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, ibâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran bir ibâdettir.”

● ● ●

Bir gün de bazı gençler;

"Efendim, bize namaz kılmak zor geliyor, sebebi nedir?" dediler.

Cevâbında;

"Sebep, nefistir. Çünkü nefis, İslâmiyete inanmıyor. Bunun için İslâmiyetin emri olan namaz kılmak, ona acı geliyor ve kılmak istemiyor" buyurdu.