"Mümine sert bakmak bile kul hakkıdır”

27/07/2019 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Amr bin Kays hazretleri, Kûfe'de yetişen âlim ve velîlerdendir. 763 (H.146) senesinde vefât etti.

Sevgili Peygamberimizin ve Onun Eshâbının hayâtı gibi yaşamaya çalıştı.

Ticâret yapardı.

Çok da kazanırdı.

Güzel ahlâkıyla insanlara örnek olur, gençlere İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatırdı.

Hem âlimdi.

Hem de velî...

Birçok genç yetiştirdi.

Meselâ Süfyân-ı Sevrî hazretleri, onun yetiştirdiği büyük âlimlerdendir.

O, şöyle bahseder:

“Hocamın evine vardığımda, kendisini ya namaz kılarken veyâ Kur’ân-ı kerîm okurken bulurdum.

Evinde bulamazsam Kûfe'nin mescitlerinden veya dergâhlardan birinde bulurdum.

Görürdüm ki, ağlar!

Gözyaşları çağlar!

Eğer mescitlerde ve dergâhlarda da bulamazsam, kabristana giderdim.

Orada, yüksek sesle feryat ettiğini işitirdim...”

● ● ●

Bir gün bir talebesi;

“Âhirette en çetin şey nedir efendim?” diye sordu.

O da cevâbında;              

“Kul hakkıdır, ama ‘kul hakkı’ deyince yalnız maddî haklar gelmesin hâtırına. Mümini çekiştirmek, gıybet ve sû-i zan, hattâ mümine sert bakmak bile ‘kul hakkı’dır” buyurdu.