"Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur..."

29/05/2019 Çarşamba Köşe yazarı V.T

"Yumuşak davran! Sertlikten ve çirkin şeyden sakın! Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliğini giderir."

 

Ebü’l-Hasen el-Cüzâmî, hazretleri tefsîr, hadîs ve kelâm âlimlerindendir. Endülüs’te Meriyye şehrinde 440 (m. 1048) senesinde doğdu. Lizbon kadısı Ebû Ömer bin Abdülberr’in icâzet verdiği büyük âlimlerdendir. Tefsîr, hadîs ve usûl-i din (kelâm) ilimlerinde kıymetli eserler yazdı. 532 (m. 1137) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Yumuşak huylu olmayı bildiren pekçok hadis-i şerif vardır. Bunlardan bazılarını bildiriyorum:

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)  buyurdu ki: (Allahü teâlâ refîktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini, yumuşak davranana ihsân eder.)

(Yumuşak davran! Sertlikten ve çirkin şeyden sakın! Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliğini giderir.)

(Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur.)

(İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır.)

(Kendisine yumuşaklık verilen [müslüman] kimseye dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.)

(Hayâ, imandandır. İmanı olan Cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler Cehennemdedir.)

(Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren [bir müslüman]dir.)

(Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, burnuna yuları takılmış deve gibidir. Yürütmek istenirse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine oturtmak istenirse, hayvan oraya oturur.)

(Kızdığı zaman istediğini yapabilecek [müslüman] bir kimse, kızmazsa, Allahü teâlâ kıyâmet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin yere git der.)

Bir kimse Resûlullahdan nasihat isteyince, (Kızma, sinirlenme!) buyurdu. Birkaç kere sordu ve hepsinde de (Kızma, sinirlenme!) buyurdu.

(Cennete gidecek olanları haber veriyorum, dinleyiniz! Zayıftırlar, güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse, Allahü teâlâ, bunların [Müslüman] yeminlerini, muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum, dinleyiniz! Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler.)

(Bir kimse ayakta iken kızarsa, otursun. Oturmakla geçmezse yatsın!)

(Sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi, kızgınlık da imanı bozar.)

(Allah için aşağı gönüllü olanı, Allahü teâlâ yükseltir. Bu, kendini küçük görür. Fakat, insanların gözünde büyüktür. Bir kimse, kendini başkalarından üstün tutarsa, Allahü teâlâ onu alçaltır. Herkesin gözünde küçük olur. Kendini yalnız kendisi büyük görür. Hattâ köpekten, domuzdan daha aşağı görünür.)