Livâta Gayr-i meşru işlerdendir

29/07/2019 Pazartesi Köşe yazarı R.A

"Lût'u da hâtırla. Hani o, kavmine şöyle demişti: Âlemlerde hiçbir kimsenin, sizden önce yapmadığı bir hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?" 

 

Böyle bir konuyu ele almamızın sebebi, Taksim’de yapılmak istenen bir yürüyüş ve bazı belediyelerin resmî Twitter hesaplarından onlara destek olmalarıdır...

“Gayr-i meşru”: “İslâmiyet'e uygun olmayan iş ve hareketlerdir.” Gayr-i meşru hayat yaşayanlarda, frengi ve belsoğukluğu gibi pek çok zührevî hastalıklar görülmektedir.

Lût aleyhisselâmın kavminden önce hiçbir kavmin işlemediği çirkin ve iğrenç fiil (livâta) hakkında, Kur’ân-ı kerîmde Enbiyâ sûresinin 74. âyetinde (meâlen); “Habîs=pis, çirkin iştir” buyurulmuştur.

İslâmiyetin bildirdiği büyük günâhların en büyüklerinden olan bu çirkin fiil (livâta), Lût aleyhisselâmın kavminin helâk olmasına, yerin dibine batırılmasına sebep olmuştur. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmin A’râf sûresinin 80. âyetinde (meâlen); “Sizden önce, âlemlerin hiçbirinin yapmadığı hayâsızlığı (livâtayı) mı yapıyorsunuz?” buyurarak çok çirkin bir fiil olduğunu bildirmiştir.

“Sedum halkı”nın ahlâksızlık ve edepsizliğini ifâde eden âyet-i kerîmede şöyle buyurulmuştur: "Lût'u da hâtırla. Hani o, kavmine şöyle demişti: Âlemlerde hiçbir kimsenin, sizden önce yapmadığı bir hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?" (el-Ankebût, 28). Ancak diğer âyetlerde, bunların yaptıkları kötülüklerin cezâsız kalmadığı bildirilerek, gökten gelen acı bir azâb ile yerle bir edildikleri belirtilmiştir.

Peygamber Efendimiz de, muhtelif hadîs-i şerîflerinde; “Lût kavminin işini (livâta) yapan melundur”“Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Lût kavminin yaptığını yapmalarıdır”“Livâta yapan ile yapılanın ikisi de zinâ yapmış olur”“Ümmetimden Lût kavminin amelini (livâta) yaptığı hâlde ölen kimseyi, Allahü teâlâ onlarla (Lût kavmiyle birlikte) haşr eder”“Lûtî olanlar (livâta yapanlar) kıyâmet gününde maymun ve domuz sûretinde haşrolunacaklardır”“Lût kavminin yaptığı çirkin işi yapanı görürseniz, fâili (yapanı) de, mef’ûlü (yapılanı) de öldürünüz” buyurarak, livâtanın kötü ve iğrenç iş olduğunu, tehdîd yollu bildirmiş ve insanları bu pis işten sakındırmak istemiştir.

Almancada da “Päderastie”, Fransızcada da “Pédérastie”, İngilizcede de “Pederasty” diye isimlendirilen “Livâta”: Erkekler arası cinsî ilişkidir. Bu cinsî sapıklık olan bu çirkin ve iğrenç fiili, ilk defa Lût aleyhisselâmın kavmi işlediği için “livâta” denilmiştir.

Mâlik bin Dinar hazretleri; “Geçmiş ümmetlerden hiç birinde, erkeğin erkeğe yaklaştığı işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil, Lût kavmi arasında zuhûr etti. Onlara şeytân gelip bu fiili öğretti. İnsan tabîatına aykırı olan bu çirkin fiili yaptıkları için, Allahü teâlânın gazâbına uğradılar” buyurarak livâtanın kötülüğünü bildirmiştir.