"Duâ edin, oğlum kurtulsun"

30/05/2019 Perşembe Köşe yazarı A.U

Bakıyye bin Mahled hazretleri, hadîs ve fıkıh âlimidir. Endülüs’ün Kurtuba şehrinde yaşadı.

276 (m. 889) senesinde vefât etti.

Şöyle anlatılır:

Bir gün, oğlu düşmana esir düşmüş bir kadın, bu zâta geldi.

Huzûruna çıktı.

Ve durumu anlatıp;

“Çok üzülüyorum efendim. Ne olur bir duâ edin de, oğlum kurtulsun” dedi.

Büyük zât kadını gönderdi.

Ve Allahü teâlâya duâ etti.

Ertesi gün kadın, oğluyla birlikte bu zâta geldi.

Teşekkür etti.

Ve duâlar edip;

“Oğlum sağ sâlim döndü efendim. Fakat size söyleyeceği şeyler var” dedi.

Genç, şöyle anlattı:

Efendim, ben esirken, başka bir esirle birlikte, her gün ayaklarımız zincirle bağlı olduğu hâlde, bağda bahçede çalışıyorduk.

Dün, zincirlerimiz koptu.

Niçin koptu, anlayamadık.

Muhâfız bunu gördü.

Ve bana sordu ki:

“Zinciri sen mi kırdın?”

Ben cevaben;

“Hayır, kendisi düştü” dedim.

Muhâfız hayret etti.

Din adamlarını çağırdı.

Onlar da hemen geldiler.

Biri bana sordu ki:

“Senin annen var mı?”

“Evet var” dedim.

“Allah, annenin duâsını kabul etti ve bağını düşürdü. Bizim, seni esîr tutmamız artık mümkün değildir” dedi.

Ve bana yiyecek verip gönderdiler.