Cennete ne ile girilir?

31/05/2019 Cuma Köşe yazarı A.U

Bakıyye bin Mahled hazretleri, hadîs ve fıkıh âlimidir. Endülüs’ün Kurtuba şehrinde yaşayıp, 276 (m. 889) yılında vefât etti.

Bir gün bu zâta;

"Hocam! Cennete ne ile girilir?" diye sordular.

Cevâbında;

"Allah’ın rahmetiyle girilir" buyurdu.

Sordular yine:

"Herkes mi efendim?”

"Evet, Efendimiz aleyhisselâm bir gün ‘Hiçbir kul, kendi ameliyle cennete girmez. Ancak Allahü teâlânın rahmetiyle girebilir’ buyurmuştur” dedi.

● ● ●

Bir gün de bâzı gençler;

“Efendim, insana önce lâzım olan şey nedir?” diye sordular.

Buyurdu ki:

“Önce lâzım olan şey; îtikadını, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiğine göre düzeltmektir.”

Sordular:

“Ondan sonra ne mühimdir?”

Buyurdu ki:

“Îmândan sonra ibâdet mühimdir.”

● ● ●

Bir gün de;

“En mühim ibâdet nedir?” diye sordular

Buyurdu ki:

“Beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, ibâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran bir ibâdettir.”