Cennet kapılarının hepsinden çağrılan

Cennet kapılarının hepsinden çağrılan

Ebu Hüreyre hazretleri diyor ki, Resulullah buyurdu ki: 
(Bir kimse eşyadan bir çift şeyi sadaka etse, fisebilillah Cennet kapılarından davet olunur. Cennet için kapılar vardır. Her kim ki namaz ehlindendir, namaz kapısından davet olunur. Her kim ki cihad ehlindendir, cihad kapısından davet olunur. Her kimse ki sadaka ehlindendir, sadaka kapısından davet olunur. Her kimse ki oruç ehlindendir, reyyan kapısından davet olunur.) Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah! Bu kapıların her birinden çağrılanlara bir müşkilat yoktur. Lakin, bu kapıların hepsinden çağrılan kimse var mıdır? Resul-i ekrem buyurdu ki:
(Evet, sen o kimselerdensin.) [Buhari, Müslim] 

Yine Ebu Hüreyre hazretleri diyor ki, devamla Resulullah buyurdu ki: 
(Bugün sizin içinizde oruçlu olan var mıdır?) Ebu Bekir, ben oruçluyum dedi.
Yine buyurdu ki: (Sizden bugün kim cenaze hizmetinde bulundu?)Ebu Bekir, ben bulundum dedi.
Yine sual buyurdu ki: (Sizden bugün, bir fakire kim yiyecek verdi?)Ebu Bekir, ben verdim dedi. 
Yine sual etti ki: (Sizden bugün, kim hasta ziyaretine gitti?) Ebu Bekir, ben gittim dedi.
Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki: 
(Bu hasletler bir kimsede bir arada olunca, o kimse [hesapsız]Cennete girer.) [Mesabih]