Namaz vakitlerin sünnetleri yerine kaza namazı (sünnetleri terketmeden) nasıl kılınır ?

Sünnet yerine kaza namazı bahsi

SÜNNET NEDİR ?

SÜNNET :

Beş vakit namazın sünneti demek, Resulullahın kıldığı namaz demektir. Bu namazlara sünnet ismi sonradan verilmiştir. Resulullah, beş vakit namazın sünnetlerini kılarken, yalnız (Allah rızası için namaz kılmaya) derdi. (Sünnet kılmaya) diye niyet etmezdi. Her vakit içinde böyle kılınan her namaz, sünnet ismi verilen namaz olur. (Redd-ül muhtar, Uyun-ül besair, Halebi)

Muhammed Masum hazretleri de buyuruyor ki:
Kaza namazı kılanın, kazaları bittikten sonra kıldığı kaza namazları, nafile olur. Bunlarla, nafilelerin sevabları hasıl olur; çünkü, belli vakitlerde kılınan [beş vaktin sünnetleri, kuşluk, evvabin, teheccüd gibi] nafilelere belli niyet şart değildir. Kaza namazları, o vaktin nafileleri olur. (2/63)

Görüldüğü gibi, kaza namazı kılmakla, sünnet yerine gelmiş oluyor. Kaza borcu olmayanın da, sünnetleri kılarken, kazaya da niyet ederek kılmasında hiç mahzur yoktur.

Es Seyyid Abdulhakim ARVASİ hz lerinin beyanı ve kaynağı sayfanın altına eklenmiştir.ŞEMA 1 :

KAZA BORCUMU BİR AN ÖNCE ÖDEMEK İÇİN :


SABAH NAMAZI

2 sunnet 2 farz (Sabah namazının sünneti terk edilmez bunun kazasının yeri oglen namazın son sünnetidir.)

ÖĞLEN NAMAZI

4 sunnet yerıne ---kazaya kalan en son oglen namazının kazasına ve ( vaktın sunnetıne ) nıyet

4 farz

2 son sunnet yerıne---kazaya kalan en son sabah namazının kazasına ve vaktın sunnetıne ) nıyet

IKINDI NAMAZI

4 sunnet yerıne --- kazaya kalan en son ıkındı namazının kazasına ve ( vaktın sunnetıne ) nıyet

4 farz

AKŞAM NAMAZI

3 farz

2 son sunnet yerıne ---3 rekat kazaya kalan en son aksam namazının kazasına ve ( vaktın sunnetıne ) nıyet

YATSI NAMAZI

4 sunnet yerıne ---kazaya kalan en son yatsı namazının kazasına ve ( vaktın sunnetıne ) nıyet

4 farz

2 son sunnet yerıne ---3 rekat kazaya kalan en son vitir namazının kazasına ve ( vaktin sünnetine ) niyet

3 rekat vitir.ŞEMA 2 :

NAMAZ BORCUNU BİR AN ÖNCE ÖDEMEK NIYETI İLE NAFİLE VAKİTLERİNDE ...


İŞRAK NAMAZI VAKTİ

2 Rekat nafile yerine / en sona kalmış sabah namazının 2 rekat kazasına / vaktin sünneti diyerekten niyet.

DUHA NAMAZI VAKTİ :

8 rekat nafile yerine / 4 ' der rekattan en sona kalan öğlen ve ikindi namazın kazasına / vaktin sünneti diyerekten niyet 

EVVABİN NAMAZI VAKTİ :

6 rekat nafile yerine / en sona kalmış 3 rekat akşam ve 3 rekatta vitir namazın kazasına  /vaktin sünneti diyerekten niyet

TEHECCÜD NAMAZI VAKTİ :

4 rekat nafile yerine / en sona kalmıs 4 rekat yatsı namazı kazasına /vaktin sünnetine diyerekten niyet 

Boylıkle ümit edilirki ,nafile vakıtlerınde hem o vaktın sırrına ecrıne ınseALLAH vakıf olunur , hemde gün içinde birer vakit kaza borcumuzu daha ifa etmiş oluruz.

Dikkat:

Her kaza namazının kılınması ile borcun kul üzerinden düşürülmesi Cenabı Haktan niyaz edilir, ancak muhakkak namaz sonrası Tövbe istiğfar edilmelidir. (Alacaklıya iade edilen emanetin özürü beyan edilmelidir.) istiğfar bir mahçubiyet tanımı gibidir.Edilmemesi halinde kusurlu bir iadeyi gerçekleştirmiş oluruz. Bundan ALLAH a sığınırız.

SAYFA 1

SAYFA 2 KONULACAK

Kazâ Namâzları (2) Evvelâ kazâya kalmış olan namâzların bi’l-hesâb mikdârını ta’yîn etmek lâzımdır. Sâniyen, bir namâzın on dakîka zarfında edâsı kâbil olduğu farz edilse, geçirilen her namâzın akabinde gelen her on dakîkalık müddet içinde o namâz kazâ edilmezse tâ edâ olununcaya kadar her geçen olkadar müddet içîn bir misli günâh ilâve olunur. Bunun içîndir ki kazâların sür’atle edâsı, hattâ her günkü vakit namâzlarına âid sünnetlerin yerine de kazâ kılmak lâzım ve farz kazâlarının hitâmından sonra sünnetleri dahî kazâ etmek sünnetdir. Sabâh namâzının sünneti çok mühim olduğundan terk edilmeyerek kazâ namazları bervech-i zîr tertîbiyle edâ edilmelidir… Her günkü öğle namâzının ilk dört rek’at sünneti yerine öğle namâzının dört rek’at kazâ farzını, sâniyen o günkü dört rek’at öğle farzını, sâlisen iki rek’at son sünnet yerine iki rek’at sabâh namâzının kazâ farzını; ikindinin dört rek’at sünneti yerine dört rek’at ikindinin kazâ farzını; akşâmın iki rek’at sünneti yerine üç rek’at akşâmın kazâ farzını; yâtsının ilk dört rek’at sünneti yerine dört rek’at yâtsı kazâ farzını ve iki rek’at son sünneti yerine üç rek’at salât-ı vitr kazâsını ve onu müteâkib o günkü vitr namâzı edâ olunur. Niyyet etdim üzerimde kazâya kalan en evvelki sabâh namâzının iki rek’at farzını, öğle veyâ ikindi namâzının dört rek’at farzını, akşâm namâzının üç rek’at farzını, yâtsı namâzının dört rek’at farzını veyâ üç rek’at vitr namâzını kılmağa diyerek niyyet edib Allâhu Ekber demelidir. Niyyet, kalbî olmalıdır. Kazâ namâzlarının hitâmına değin her gün edâ olunan mikdâr yazılmalıdır. Her gün, görülmesi meşrû’ ve zarûri işlerin hâricindeki zamân, kazâ namâzlarının edâsına tahsîs edilmelidir. (Şümûs'ul-Meâric)