Kabri ateş doluydu

02/03/2020 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Amr bin Dînâr hazretleri anlatır:

Medine'de birinin kız kardeşi vefat etmişti.

O kimse şöyle anlatıyor:

Onu kabre defnettik.

Ve ayrılıp geri geldik.

Benim bir (yüzüğüm) vardı.

Çok de değerliydi.

O yüzük, o gün kayboldu.

Düşündüm taşındım.

İçimden dedim ki:

"Acaba kabre mi düşürdüm?"

Tekrar kabre gittim.

Ve kabri tekrar açtım.

Lahd tahtasını kaldırdım.

Bir de ne göreyim?

Kabirde (ateş) vardı.

Ateş, yüzümü yaktı.

Çok korktum.

Acele kabri örttüm.

Ve ağlayarak eve döndüm.

Annemden sordum ki:

"Kız kardeşimin ne kötü hâli vardı?"

Annem dedi ki;

“Namazına gevşekti.

Koğuculuk yapardı.”

● ● ●

Amr bin Dînâr hazretleri, bir gün (kelime-i tevhîd)in fazîletine dâir çok şeyler anlatıp buyurdu ki:

"Bu hususta çok hadîs var."

Cemaat rica ettiler ki:

"Birini söyler misiniz."

Şu hadîs-i şerîfi nakletti:

“Bir kimse, inanarak (Lâ ilâhe illallah) derse, muhakkak Cennete girer."