"Merhamet edene, Allahü teala merhamet eder..."

05/03/2020 Perşembe Köşe yazarı V.T

"Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki, gökte olan melekler de, size merhamet etsin."

 

Muhibbüddîn ibn-i Rüşeyd hazretleri hadis ve Maliki fıkıh âlimidir. 657'de (m. 1259) Fas’ta Sebte'de (Ceuta) doğdu. İlk tahsilinden sonra ilim tahsili için Tunus, Mısır ve Suriye'ye gitti; Medine ve Mekke'ye geçerek hac vazifesi­ni ifa etti, muh­telif âlimlerden hadis rivayet etti. Tekrar memleketine döndü ve 721’de (m. 1321) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Resûlullah (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Kim cihâddan bir iz olmaksızın Allahü teâlâya kavuşursa, kendisinde eksiklik olduğu hâlde kavuşmuş olur.”

“Kim deve üzerinde Allah yolunda muharebe ederse, Cennet ona vâcib olur.” 

“Allah yolunda bir adım atmak veya bir adım koşmak, güneşin üzerine doğup battığı şeylerden daha hayırlıdır.”

“Üç şey göze cilâ verir: Yeşilliğe, akar suya ve güzel yüze bakmak.”

“Yabancı bir kızı görüp de, Allahü teâlânın azâbından korkarak, başını ondan çeviren kimseye, Allahü teâlâ ibâdetlerin tadını duyurur.”

“Ananın ayağını öpmek, Cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir.” 

“Misvak kullanınız, zira misvak ağzı temizler, Hakkın rızâsını kazandırır.”

“Oruçlunun en iyi kürdanı misvaktır.”

“Ümmetime meşakkat (zorluk) vermeyeceğini bilseydim, onlara her namazda misvak kullanmayı emrederdim.” 

“Bir kimse bir Müslümanın cenâzesini imân ve hâlis niyetle takip eder de namazı kılınıp, defin işi bitinceye kadar o cenâze ile beraber bulunursa, muhakkak o kimse, her biri Uhud Dağı ağırlığı ayarında iki kırat (sevap) ile döner.” 

“Birbirlerine merhamet edenlere, Allahü teâlâ merhamet eder. O, merhamet edicidir. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki, gökte olan melekler de, size merhamet etsin.”

“Allahü teâlâ, mahlûkâtı yarattığında Arş’ın üstünde kendi nezdinde bulunan Levh-i Mahfûz’a (Muhakkak benim rahmetim gazâbıma gâlibtir) yazdı.”

“Kıyâmet günü, bir kimsenin amel defteri açılır. Yâ Rabbî! Dünyâda iken, şu ibâdetleri yapmıştım. Amel defterimde bunlar yazılı değil, der. Onlar, defterlerinden silindi, gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir.”

“Allahü teâlâ bir kulunu sevdiği zaman, yalvarışını işitmek için ona belâ ve musibet verir.”

“Nefisler, kendilerine iyilik edene sevgi ve kötülük edene de buğzetme tabiatı üzere yaratılmıştır.”

“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.”

“Müminin ferâsetinden korkun. Çünkü o, Allahü teâlânın nûru ile bakar.”

“İstişare eden pişman olmaz.”