Yalnız kılanın yanında cemaate başlansa...

06/03/2020 Cuma Köşe yazarı O.Ü

Birinci rekatte secde etmedi ise, ayakta iken bir yana selam vererek, namazı bozar.

 

Sual: Bir kimse, yalnız olarak öğle namazının farzına başlasa ve biraz sonra da birkaç kişi gelip cemaat yapıp öğlenin farzını kılsalar, yalnız olarak farz kılan kimsenin nasıl hareket etmesi gerekir?

Cevap: Vaktin Farzını yalnız kılan kimsenin yanında, o farzı cemaat ile kılmaya başlasalar, birinci rekatte secde etmedi ise, ayakta iken bir yana selam vererek, namazı bozar. İmama uyar. Birinci rekatin secdesini yaptı ise, dört rekatli farzlarda, iki rekati tamam kılıp selam verir. Üçüncü rekatin secdesini yapmadı ise, ayakta bir tarafa selam verip bozar ve cemaate katılır. Üçüncü rekatin secdesini yaptı ise, dört rekati tamamlar. Sonra, imama uyup, dört rekat nafile kılması iyi olur. İkindiyi, böyle cemaat ile kılamaz. Sabah ve akşam farzında birinci rekatte secde ettikten sonra da, namazı bozar. Fakat, ikinci rekatin secdesini yaptı ise, namazını tamamlar. Sonra imamla nafile kılmaz.

            ***

Sual: Bir kimse, vaktin sünnetini veya kaza namazı kılarken yanında o vaktin farzı için cemaat oluşmuş olsa, sünneti veya kazayı kılan kimse nasıl hareket eder?

Cevap: Bir kimse, sünneti kazaya niyet ederek kılarken farza veya cuma hutbesine başlanırsa, namazı bozmaz. İki veya dört rekate tamamlar. Öğle veya cuma sünnetinde iki rekatte selam veren, farzdan sonra, iki rekat daha kılarak, dörde tamamlar. Yeniden dört rekat kılması, daha iyi olur. Kaza kılarken cemaate başlanırsa, tertib sahibi olan bozmaz. Mâlikî mezhebinde de hüküm böyledir.

            ***

Sual: Öğle ve yatsı namazlarının farzını yalnız olarak kılan bir kimse, yanında  o vakit için cemaat oluştuğu zaman, farzı yalnız mı kılar yoksa bu cemaate dâhil olabilir mi?

Cevap: Farzı yalnız kılmış olan kimse, öğle ve yatsı namazlarında, cemaat ile nafile kılar. Diğer üç namazı yalnız kılmış olan kimsenin, vaktin farzı cemaat ile kılınırken bile, camiden çıkması vacib olur. Çünkü, cemaate uymamak büyük günahtır.

            ***

Sual: İmam rükuda iken cemaate yetişen bir kimse, böyle bir durumda ne yapması, nasıl hareket etmesi gerekir?

Cevap: Bu konuda Umdet-ül-islâmda deniyor ki:

“Cemaate gelen, imamı rükuda görürse, ayakta tekbir getirip, rükuya eğilir. Tekbiri rükuya eğilirken söylerse, namazı sahih olmaz. Rükuya eğilmeden, imam kalkarsa, o rekate yetişmemiş olur.”