Sultâna niçin iltifat etmemiş?

10/09/2022 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Fâtih Sultân Mehmed Hân, İstanbul’u fethettikten sonra hocası Akşemseddîn hazretlerini ziyârete gitti bir gün.

Fakat o da ne?!

Hiç ilgi göstermedi.

Hiç iltifat etmedi.

Hâlbuki fetihten önce ne zaman gitdiyse hemen ayağa kalkar ve iltifat ederdi.

Üzüldü genç pâdişah!

Sebebini merak etti.

Kendi kendine;

"Hocama karşı bir hatâ mı işledim" dedi.

O gün hep bunu düşündü.

Sonra bu hâli Akşemseddîn hazretlerinin yakınlarından birine anlatıp;

“Hikmeti ne olabilir?” diye sordu.

O da cevâben:

“Ben bunu öğrenirim” dedi.

Ve gitti o büyük velîye.

Vaziyeti arz edip, hikmetini sordu.

Büyük velî buyurdu ki:

“Hak teâlâ ona, bu feth-i mübîni nasîb etti. Bu, eski pâdişahlara nasîb olmayan bir devlettir. İşte bu sebeple, kendisinde olabilecek muhtemel bir gurûra mâni olmak istedim.”

O kimse çıktı huzurdan.

Sultâna koştu hemen.

Cihan Sultânı bu haberi işitince rahatladı.

Çok sevindi ve;

"İstanbul’un fethine bu kadar sevinmedim" dedi.

İşte hoca sevgisi bu olsa gerek.

Böyle olur üstâda muhabbet...