Yanya yolunda eşkıyâ baskını!..

13/09/2022 Salı Köşe yazarı A.U

Merkez Efendi hazretleri, büyük velîlerdendir.

Bir gün Yavuz Sultân Selim Hân’ın kızı, ve efendisi Sadrazam Lütfü Paşa, Yanya'dan İstanbul'a doğru yola çıkarlar.

Ama eşkıyâ pusu kurmuştur.

Âniden baskına uğrarlar.

Kurtulmaları zordur.

Zîra hem yalnızdırlar.

Hem de silâhsızdırlar.

Birbirlerine bakıp;

“Şimdi ne yapacağız?” derler.

Zîra çaresizdirler.

O anda Merkez Efendi belirir.

Onu görüp şaşırırlar.

Mübârek zât, inanılmaz bir heybet ve azametle ortaya çıkar!

Eşkıyâlar onu görür.

Her biri bir yana kaçar!

Hattâ korkularından titrerler!

Ve bir anda terk ederler o yeri.

Lütfü Paşa ve hanımı kurtulur.

Ama ne olduğunu anlamazlar.

Öyle ya, Merkez Efendi nasıl ve nereden gelmiştir oraya?

Akıl erdiremezler buna.

Düşünürken, onu göremezler.

Zîra kaybolmuştur gözden.

Onlar bu hâdiseyi görürler.

Daha çok severler bu velîyi.

Ve İstanbul-Bahariye’de bir câmi inşâ ettirirler.

Câmiye, onun ismini verirler.

Yanına bir büyük medrese yaptırır, Başmüderris yaparlar oraya bu velîyi...