İslamiyet, vahşet dini midir?

14/09/2022 Çarşamba Köşe yazarı O.Ü

Müslüman din adamları, Hıristiyanları ölümden kurtarırken, Papalar, dünyayı Müslümanları öldürmeye davet ediyorlardı!

 

Sual: İslamiyet ve bilhassa Osmanlı sultanları insanları öldürmeye, katletmeye mi teşvik ettiler?

Cevap: Fezleke-i târîh-i Osmânîde ve Abdurrahman Şeref Bey'in Tarih-i devlet-i Osmâniyyesinde deniyor ki:

“Dâr-üs-se'âde ağası iken emekli olan Sünbül Ağa Mısır'a giderken, gemisi Rodos açıklarında, Malta korsanları tarafından basılıp, ağa şehid edildi. Venedik gemileri Mora'ya asker çıkarıp çocuk ve kadın demeden, binlerce Müslümanı öldürdü. Onsekizinci padişah Sultan İbrahim Han, çok merhametli idi. Hıristiyanların bu katliamını işitince pek üzüldü. Bunlara karşılık olarak, Osmanlı idaresinde bulunan Hıristiyanlara kısas yapılmasını, öldürülmelerini emir ve ferman eyledi. O zamanda Şeyhülislâm olan Ebüs-Sa'îd efendi, padişahın huzuruna çıkarak, böyle bir kararın ve haksız yere insan öldürmenin İslam dinine aykırı olduğunu bildirdi. Sultan İbrahim Han, bütün Osmanlı sultanları gibi, İslam dinine ve Allahü teâlânın kitabına çok bağlı olduğu için, bu nasihati kabul ederek, kararından vazgeçti...”

İşte İslam dîni budur. Müslüman din adamları, Hıristiyanları ölümden kurtarırken, Hıristiyan papalar, patrikler, papazlar, dünyayı Müslümanları öldürmeye davet ediyorlardı! Bir de, küstahça karşımıza çıkarak, İslam dininin vahşet dini olduğunu iddiaya kalkışıyorlar ve İsa aleyhisselâm, “Sağ yanağınıza tokat atan kimseye sol yanağınızı da çevirin” buyurdu demekten de utanmıyorlar...

İngilizlerle Yahudiler, yalanlarla, iftiralarla ve para, mevki vadederek, Müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı devletini yıktılar. Gençler arasına dinsizlik modasını yaydılar. Kadınların, kızların açık gezmelerine, fuhşa, içkiye, ahlaksızlığa, dinsizliğe, ilericilik dediler. İslam âlimlerini, İslam bilgilerini yok ettiler. İngiliz casusları, masonlar din adamı şekline girerek, İslamın güzel ahlakını, ibadetleri bozdular. İslamiyet gitti, yalnız adı kaldı. İttihatçılar zamanında, kanun yapanlar, beyler, paşalar da, İslam düşmanı oldu! İslamı yıkıcı kanunlar çıkardılar. Dine, imana bağlılık, suç oldu. Birçok Müslümanı astılar, kestiler, dinin emirlerini yaymaya, haramlardan sakınmaya bölücülük denildi. Emr-i ma'rûf yapanlara, yani İslamiyeti doğru olarak söyleyenlere, yazanlara, devlet, rejim düşmanı denildi.