"Âşık, beni incittin!.."

21/02/2020 Cuma Köşe yazarı A.U

Alî Hâfız hazretleri'nin vefâtından dört sene sonra, talebeleri, kabrini yaptırmak için açtılar.

Cesedi çürümemişti.

Taptâze duruyordu.

Bir talebesi, eğildi.

Mübârek yüzünü sıvazladı.

O gece rüyâda bu zâtı gördü.

Ama neşesizdi

Hattâ dargın gibiydi.

"Âşık, beni incittin" buyurdu...

● ● ●

Bu velî zât anlatıyor:

Cebrâil aleyhisselâm dört bin senede, iki rekat namaz kıldı ve; "Benim kıldığım bu namaz gibi namaz kılan bir kimse var mı acabâ?" dedi.

Allahü teâlâ, ona;

"Muhammed ümmetinin, her türlü noksanla kıldıkları iki rekât namaz, benim indimde, senin bu namâzından daha makbûldür" buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir talebesinin evine gitmişti.

Az sonra sofra geldi.

Yemekler kondu.

Her şey tamamdı.

Ama (ekmek) yoktu.

Talebe “Eyvâh” dedi.

Üzüldü tabii.

Alî Hâfız, o talebeye;

"Şu dolaba bak, belki ekmek vardır" dedi.

Talebe, olmadığını biliyordu.

Buna rağmen dolabı açtı.

Gördü ki, içi (ekmek) dolu.

Hem de sıcacık.

Fırından yeni çıkmış gibi!..