Fetva ne demektir?

21/09/2022 Çarşamba Köşe yazarı O.Ü

Fıkıh kitaplarına uymayan fetvalar yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir.

 

Sual: Herkesin kendi düşüncesine göre anlayıp söylediği sözlere veya yazdıkları yazılara fetva denir mi?

Cevap: Fetva demek, herhangi bir şeyin ahkam-ı islamiyyeye uygun olup olmadığını bildirmek demektir. Yalnız, uygundur veya caiz değildir demek, fetva olmaz. Bu cevabın, hangi fıkıh kitabının, hangi yazısından alındığını da bildirmek lazımdır. Fıkıh kitaplarına uymayan fetvalar yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir.

İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden, âyet-i kerime veya hadis-i şerif okuyup da, bunlara kendi kafasına, kendi görüşüne göre mana verenlere İslam âlimi denmez. Bunlar Beyrut'taki papazlar gibi, Arabça bilen bir tercüman olabilir. Ne kadar yaldızlı, parlak söyleseler ve yazsalar da, hiç kıymeti yoktur. Ehl-i sünnet âlimlerinin anladıklarına ve bunların yazdığı fıkıh kitaplarına uymayan sözler ve yazılar kıymetsizdir.

Sual: Abdesti olmayan bir kimse, ezberindeki sureleri okuyabilir mi?

Cevap: Kur’ân-ı kerimi abdestsiz tutmak haramdır. Ezberden okumak caizdir. Yatağa abdestli girmek sünnettir. Şir'at-ül-islâm şerhinde deniyor ki:

“Kur’ân-ı kerimi yatakta, yatarak ezberden abdestsiz okumak caizdir ve sevaptır. Fakat, başını yorgandan dışarı çıkarmalı ve bacakları bitiştirmelidir.”

Sual: Vedi, mezi denilen sıvılar çıkınca abdest bozulur mu?

Cevap: Vedi, mezi çıkınca dört mezhebte de abdest bozulur. Hanbeli mezhebinde gusül abdesti de lazım olur.

Sual: Hayız hâlindeki bir kadın camiye girebilir mi?

Cevap: Cünüb ve hayızlı olarak camiye girmek haramdır. Abdestsiz girmek mekruhtur.

Sual: Hastalık sebebi ile idrar gelirse bu hâl abdesti bozar mı?

Cevap: Önden, arkadan çıkarak abdesti bozanlar, hastalıkla çıkar, sızarsa ve abdest almakta, şiddetli soğuk, hastalık, ihtiyarlık gibi sebeplerle, haraç, güçlük olursa, Maliki mezhebi taklid edilebilir çünkü Maliki mezhebinde hastalık sebebi ile gelenler abdesti bozmaz.

Sual: Namazın içindeki rekatlerin başlangıç ve bitiş yerleri neresidir, nerede başlar, nerede biter?

Cevap: Namazın ilk rekati, hemen namaza durunca, diğer rekatler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise, selam verinciye kadar devam eder.

İki rekatten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rekatlidir.