Eshab-ı kiramı kötü bilmek!

23/02/2020 Pazar Köşe yazarı O.Ü

Âl-i İmrân sûresinde buyuruldu ki: "Siz ümmetlerin en hayırlısı, en iyisi oldunuz."

 

Sual: Eshabdan bazıları için, kötü sözler söyleyenlere nasıl bir cevap vermelidir?

Cevap: Bu konuda, Abdullah Süveydî hazretleri, 1746 senesinde İran hükümdarlarından Nâdir Şâh'ın isteği ile Şii âlimlerle yapılan münazarayı şöyle anlatmaktadır:

Şii molla başı, Abdullah Süveydi hazretlerine;

-Kur’ân-ı kerimde, Eshabın münafık olduklarını bildiren âyetler çoktur. Tövbe suresinin 59., Mücâdele suresinin 8. âyeti bunlardandır, deyince, Abdullah Süveydi hazretleri cevap olarak der ki:

-Eshab-ı kiramı kötülemek için bildirdiğin âyetlerin hepsi, münafıklar için gelmiştir. Hatta, Şiiler de, böyle olduğunu söz birliği ile söylemektedir. Münafıklar için gelen bu âyetleri, âyetler ile övülen Eshaba bulaştırmaya kalkışmak, O büyükleri lekelemek istemek, adalete ve insafa sığmaz. Önceleri, münafıkların sayısı çoktu. Sonra, azalmaya başladı. Peygamber efendimizin, ömürlerinin sonuna doğru, münafıklar, müminlerden ayırt edildi. Allahü teâlâ, Âl-i İmrân suresinin 179. âyeti ile, tayyipleri habislerden ayırt eyledi. Resulullah efendimiz;

(Ocaktaki ateş, demiri, pislikten ayırdığı gibi, Medine de, insanların iyisini, kötüsünden ayırıyor) buyurdu.

Demircilerin kullandığı ocak, demirdeki cürufu ayırdığı gibi, Medine şehri de, insanların kötüsünü iyisinden ayırır buyurdu. Bunun için münafıkları bildiren âyetleri Eshaba yüklemek, nasıl doğru olur? Âl-i İmrân sûresinin 110. âyetinde meâlen;

(Siz ümmetlerin en hayırlısı, en iyisi oldunuz) buyuruldu. Bu âyet ile övülen kimseler, nasıl olur da, münafıklarla bir tutulur? Tövbe suresinin 59. âyetinin Havâric kabilesinin reisi İbni zil Huvaysıra için geldiğini bütün tefsirler yazıyor. Buhârîde şöyle naklediliyor:

Ebû Sa'îd-i Hudrî hazretleri diyor ki:

Resulullah efendimiz, Huneyn gazasında kâfirlerden alınan ganimet mallarını dağıtıyordu. Benî Temîm aşiretinden Huvaysıra içeri girdi ve;

-Ya Resulallah! Adaleti gözet! dedi. Resulullah efendimiz;

-Sana yazıklar olsun! Ben adalet yapmazsam, kim yapar? Adalet üzere olmasaydım, çok zarar ederdin! buyurdu.”

Mücâdele suresinin 8. âyeti de, Yahudiler ve münafıklar için inmiştir. Çünkü bunlar, müminlerden gizli olarak, aralarında toplanır ve göz, kaş işaretleri ile, Eshâb-ı kiramı aldatmaya çalışırlardı.