"Gemiye bineceğim!"

30/12/2018 Pazar Köşe yazarı A.U

Bir gün Hasan-ı Basrî hazretleri, Dicle Nehri kenarında gemi bekliyordu. O sırada Habîb-i Acemî hazretleri oraya geldi.
Ve sordu ona:
"Ne bekliyorsun?"
O da cevâben;
"Gemiye bineceğim, onu bekliyorum" dedi.
Hazret-i Habîb;
"Gemiye ne hâcet, suda yürüyerek geç" dedi.
Hasan-ı Basrî;
"Biz sebeplere yapışırız. Onun için gemiyi bekleyeceğiz" buyurdu.
Habîb-i Acemî;
"Sen, yakîn derecesine varmamışsın" diyerek, su üzerinde yürüdü ve karşıya geçti.
Hasan-ı Basrî;
"Sen de ilm-ül-yakîn derecesine ermemişsin" dedi.
Ve gemiyi bekledi.
Hâlbuki Hasan-ı Basrî hazretlerinin derecesi daha yüksekti.
● ● ●
Bir gün de bir genç;
“Efendim, hiç huzurum yok, ne yapayım?” diye dert yandı.
Ona cevaben;
“Öyleyse İslâmiyeti öğren ve tatbik et. İslâm’a uyan, dünyada da huzurlu olur, âhirette de” buyurdu.
● ● ●
Biri de bu zâta;
“Efendim, ben şehit olmak istiyorum. Acaba nasib olur mu?” diye sordu.
Ona cevaben;
“Üzülme. Namazını kılan ve altmış yaşını geçen Müslüman, şehit olarak ölür” buyurdu.