Kadınların örgülü saçlarını abdestte ve gusülde çözmeleri gerekir mi? Maliki’yi veya Şafii’yi taklit edenlerin durumu farklı mıdır?

Örülü saçı çözmeli mi?

CEVAP
Hanefi mezhebinde şöyledir: 

Abdestte;
 örgülerini çözmeden saçlarını mesh edebilir. Sarkan saçlar mesh edilmez. 

Gusülde; saçları örgülü kadının, yalnız saç diplerini ıslatması farzdır. Örgülü saçın dipleri ıslatılabilirse, örgüyü yıkamak gerekmez. Saç dipleri ıslanmazsa, örgüyü açmak gerektir. Örülmemiş saçlarınsa, her tarafını da yıkamak farzdır. (Redd-ül muhtar)

Maliki mezhebinde şöyledir: 

Abdestte; örülü saç çözülmez. Sarkan saçlar da mesh edilir. 

Gusülde; saç dipleri ıslanmazsa, örgüyü açmak gerekir. Örülmemiş saçların her tarafını da yıkamak farzdır. Eğer sık örülü saçın diplerine su gitmezse, çözülüp her tarafını hilallemek farzdır. (El-mukaddemet-ül-izziyye)

Şafii mezhebinde şöyledir: 

Abdestte; örgüyü çözmeden mesheder. 

Gusülde; örgülü saçı çözüp, arasını ıslatması farzdır. (İslam Ahlakı)

Hanbeli mezhebinde şöyledir: 

Abdestte;
 örgüyü çözmek gerekmez. 

Gusülde;
 saç örgülerini çözmek, cünüplük için sünnet, hayız için farzdır. (Mezahib-i erbea)