Hayzla ilgili yanlış bilgiler

Hayzla ilgili yanlış bilgilerk

Sual: İnternette dolaşan şu bilgiler yanlış değil mi?
1- Hanefi mezhebine göre, 55 yaşın üstündeki kadınlardan gelen kan, koyu ve siyah ise âdet kanıdır, diğer renklerde ise âdet kanı değildir.
2- İki ay üst üste aynı sayıda kan görmekle düzgün âdet oluşur ve arada bir ay fazla ya da eksik gelse yine düzgün âdetine itibar eder. Eksiklik ya da fazlalık hesaba katılmaz.
3- Âdet görürken, akmayan günlerin hepsi istisnasız âdet sayılır.
4- Âdeti 10 günden az sürede sona eren kadın, yıkanmadan ya da aradan bir namaz vakti geçmeden cima edemez. 10 günde sona eren ise, yıkanmadan da cima edebilir.
5- Sürekli kan gören kadın, âdetini kesin bilmiyorsa, kesine yakın bilgisine göre davranır. Hiç bilmiyorsa ihtiyatlı olur ve her ay altı gün âdetli, kalan günleri ise temiz sayar.
CEVAP
Doğruları şöyledir:
1- Ayiseden gelen her çeşit kan hayz olmaz, istihaza olur. Ayise,hayzdan kesilmiş yaşlı kadın demektir. Ayise yaşı Hanbelî’de 50, Hanefi’de 55, Şafii’de 60, Maliki’de 70’tir. Bu yaşlardan sonra gelen kan hayz olmaz, istihaza olur.

2- Bir ay görmekle de âdeti belli olmuş olur. İster 2 ay olsun, ister 12ay olsun, düzgün âdet gören bir kadın, başka ay farklı bir âdet görürse, 10 günden az ise, âdeti değişir. Mesela her ay düzenli 6 gün âdet gören kadın, bu ay 7 gün kan görse, âdeti güne çıkar. 6 gün kan görürse âdeti 6 güne iner. Eğer kan 10 günden fazla gelirse, işte o zaman eski âdeti geçerli olur. Mesela 12 gün kan gelse, yine âdeti 6gün kabul edilir.

3- Aradaki temiz günler, hattâ kanlı günler içinde, âdet olan ve olmayan günler vardır. Âdeti 7 gün olan bir kadından 3 gün kan 2 gün temiz, 2 gün kan gelse, bu 7 günün hepsi hayz olur, fakat 3 kan, 3temiz, kan 2 temiz 2 kan görse, son temiz ile 2 kanlı gün istihaza olur, âdeti yine 7 gün olur.

4- Bir kadının âdeti 7 gün ise, yine 7 gün sonra kan kesilse, yıkanmadan da cima edebilir ve gusledip namazını kılar. Eğer âdeti 7gün iken, bu ay 5 günde kan kesilse, yıkanıp namazını kılarsa da, 7gün dolmadan cima edemez, çünkü eski âdeti kadar kan gelme ihtimali vardır. 7 gün geçtikten sonra yine kan gelirse namaz kılamaz, cima da edemez, çünkü hayzının değişme ihtimali vardır. Eğer 9 gün geldikten sonra tamamen kesilirse, yeni âdeti 9 güne çıkmış olur.

5- Sürekli kan gelen ve eski âdetini bilmeyen kadın, 10 gün hayz, 20gün temiz kabul eder. Biliyorsa âdeti kadarı hayz kabul edilir. gün diye bir şey hiçbir muteber kitapta bildirilmemiştir. Şafii ve Maliki’de ise, âdetini bilmiyorsa 15 gün hayz, 15 günü temiz kabul edilir.