İnsanlar ne gâfildir!..

04/03/2020 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Amr bin Kays hazretleri, Kûfe'de yetişen âlim ve velîlerdendir.

Ticâretle uğraşırdı.

Dünyâya gönül vermezdi

Âhiret ticâretine sarılırdı.

Dünyâya sarılanlara;

"Dünyâya rağbet etmek ne gaflettir. Müslüman, önce âhirete hazırlanmalıdır. Zîra âhiret dehşetli yerdir" buyururdu.

Vefât edince, Kûfeliler üzüldü.

Zîra bir (Velî) kaybetmişlerdi.

Cenâzeye geldiler.

Definde bulundular.

O ara garip bir şey oldu.

Gökyüzünden, (rengârenk kuşlar) aşağıya süzülüp, bu zâtın kabri üzerine geldiler.

Etrâfında defâlarca döndüler.

Ve tekrar gökyüzüne uçup gittiler.

Bunu herkes gördü.

Çok güzel kuşlardı.

Herkes hayrette kalmıştı.

Bu hâli gören bir zât;

"Niçin şaşıyorsunuz? Bunlar meleklerdir. Amr bin Kays'a iyi şehâdette bulunmak üzere geldiler" buyurdu.

Bu zât, sevdiklerine;

"Hayırlı bir iş duyduğunuz zaman, bir defa da olsa onu yapın!" buyururdu.

Kendi de yapardı.

Talebelerine sıkça;

"Kötü kimselerle bulunmayın. Zîrâ onun sapıklığı kalbinize sirâyet eder" derdi.

Bir gün de sevdiklerine;

“Bu dinde en zor iş, (doğru yolu) bulduktan sonra hep o yolda sebât etmek, o yoldan hiç ayrılmamaktır” buyurdu.