"Yâ Rabbî! Bunu ilimle doldur!.."

16/09/2022 Cuma Köşe yazarı A.U

Efendimiz, bir gün hayvanına bindi. Hazret-i Muâviye'yi de arkasına bindirdi.

Giderken;

"Yâ Muâviye! Bana en yakın hangi uzvundur?" buyurdu.

Hazret-i Muaviye:

"Karnımdır" dedi.

O zaman:

"Yâ Rabbî! Bunu ilimle doldur ve yumuşak huylu eyle" diyerek hayır duâ buyurdu.

***

Abdullah bin Mübârek hazretlerine bir kimse gelip;

"Hazret-i Muâviye ile Ömer bin Abdülazîz'den hangisi üstündür?" diye sordu.

Cevâbında;

"Resûlullahın yanında giderken, Hazret-i Muâviye'nin bindiği atın burnuna giren (toz), Ömer bin Abdülaziz'den kat kat kıymetlidir" buyurdu.

***

Hazret-i Muâviye çok hadîs rivâyet etmiştir.

Biri de şudur:

"Allahü teâlâ kime iyilik murâd ederse, onu din âlimi yapar.”

***

O rivâyet eder ki:

Resûlullah bir gün; “Ben, her kime gönül hoşnutluğuyla bir şey verirsem, Allah onu, ona hayırlı kılar. Her kime de açgözlülüğü için verirsem, onun hâli, yiyip yiyip doymayana benzer” buyurdu.