Kıyamette merhamete kavuşacaklar

20/09/2022 Salı Köşe yazarı O.Ü

“O gün yani mahşer günü, yalnız dostlara merhamet olunacaktır!.."

 

Sual: Kıyamet günü mahşerde sadece imanı olanlara mı merhametle muamele edilecektir?

Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“O gün yani mahşer günü, yalnız dostlara merhamet olunacak, düşmanlara hiç acınmayacak, onlar muhakkak melun olacaktır. Nitekim, A'râf sûresinde;

(O gün, merhametim, yalnız benden korkarak kâfir olmaktan ve günah işlemekten kaçınanlara, zekâtını verenlere, Kur'ân-ı kerime ve Peygamberime aleyhisselâm inananlara mahsustur) meâlindeki âyet-i kerime, böyle olduğunu göstermektedir.

O hâlde, o gün, Allahü teâlânın rahmeti, Ebrâra, yani Müslümanlardan iyi huylu ve yarar işli olanlara mahsustur. Evet, Müslümanların, zerre kadar imanı olanların hepsi sonunda hatta, çok zaman Cehennemde kaldıktan sonra bile, merhamete kavuşacaktır. Fakat rahmete kavuşabilmek için, ölürken iman ile gitmek şarttır. Hâlbuki, günahları işlemekle kalb kararınca ve Allahü teâlânın emirlerine ve haramlarına ehemmiyet verilmeyince, son nefeste iman nuru, sönmeden nasıl geçebilir? Din büyükleri buyuruyor ki; 'Küçük günaha devam, büyük günaha sebep olur. Büyük günaha devam da insanı kâfir olmaya sürükler.' Böyle olmaktan Allahü teâlâya sığınırız!”

Sual: Bazıları, biz Amerikalı, Avrupalılar gibi ileri düşüncedeyiz diyerek ahıreti, cennet, cehennemi inkâr ediyorlar. Avrupalılar, Amerikalılar ahırete inanmıyor mu?

Cevap: Bütün Avrupa, Amerika milletleri, öldükten sonra, tekrar dirilmeye, Cennetin, Cehennemin var olduğuna inanıyor. Kiliseleri, havraları, her hafta dolup taşıyor. Mekteplerinde, din dersleri, mecburi okutuluyor. Avrupalılara, Amerikalılara, akıllı, ilerici, medeni diyerek, yalan, içki, kumar, fuhuş ve zina yapmakta, onları taklit etmekle öğünen kimse, onlar gibi inanmayınca yalancı olmuyor mu?

Biz Müslümanlar, Hıristiyanlara gerici diyoruz. Çünkü onlardan bazıları, İsa aleyhisselâmda ve annesinde ülûhiyyet yani ilahlık sıfatı bulunduğuna da inanıp, onu put yapmışlar. Ona tapınıyorlar ve böylece müşrik oluyorlar. Dünya işlerinde, Muhammed aleyhisselâmın dinine uygun olarak çalışanları, Allahü teâlânın nimetlerine kavuşarak, rahat ve huzur içinde yaşıyorlar ise de, bu yüce Peygambere ve İslamiyete inanmadıkları için, Cehennemde sonsuz azab göreceklerdir.