Seyyid Ahmed Arvâsî hakkında yazılanlar...

25/12/2018 Salı Köşe yazarı R.A

Geçen yarım yüzyıla damgasını vuran merhûm Seyyid Ahmed Arvâsî, gerçek bir fikir adamı ve sağlam bir münevver olarak hatırlanıyor.
 
Bilindiği üzere, sözleri ve davranışlarıyla, hattâ bakışları ile başkalarını etkileyen bazı insanlar vardır. İşte merhûm Seyyid Ahmed Arvâsî Hoca da, öğretmenlik ve öğretim üyeliği yaptığı okullarda ve enstitülerde, gerek öğretmen, gerek öğrenci seviyesinde pekçok insana tesir etmiş bir eğitimcidir.
Onu yakından tanıyan kiminle konuşsanız, ona karşı hayranlığını ifade ettiğini görürsünüz. Bunda, onun sevgili Peygamberimizin torunu olması sebebiyle sâhip olduğu yüksek asâlet, haseb, neseb, akıl ve zekânın etkisi olduğu kadar, aynı zamanda çok okuyan, araştıran, düşünen ve ilmiyle amel eden ilim ve edeb sâhibi bir insan olmasının da ciddî tesiri vardır.
Geçen yarım yüzyıla damgasını vuran merhûm Seyyid Ahmed Arvâsî, cemiyetimizde, gerçek bir fikir adamı ve sağlam bir münevver olarak hatırlanıyor. O, fertlerden başlayarak toplumun bütün alanlarında yeni bir dirilişi öngören yazıları, yaptığı ateşli konuşmaları, kaleme aldığı gazete makaleleri ve kitaplarıyla, yeni bir teorik toplum modeli sunmaktadır.
Seyyid Ahmed Arvâsî (rahimehullah); Osmân Yüksel Serdengeçti, Prof. Dr. Erol Güngör, Doç. Dr. Nûrettin Topçu, Necîp Fâzıl Kısakürek… gibi ilim ve fikir adamlarıyla aynı dönemde, aynı hissiyâtı paylaşarak fikirlerini üretmiş ve yaymaya çalışmıştır. Hatta merhûm Seyyid Ahmed Arvâsî hoca, Türk-İslâm Medeniyetimizin temel taşlarından sayılan ve bir mektep (ekol, yol)  meydana getiren Hoca Ahmed Yesevî’ye benzetilmiştir.
Burada, merhûmun akrabası, yakın dostu, sırdaşı, Türkiye gazetesinde Dış Politika Yazarı, Avukat, Em. Alb., Yeşilay Eski Genel Başkanı Mustafa Necâti Özfatura Bey'in, onun hakkındaki şu özet sözlerini nakletmeden geçemeyeceğim:
“… O sıradan bir kişi değildir. Son asırlarda ender rastlanan mütefekkir, pedagog, eğitimci ve sosyologdur. O'nun büyüklüğü ve değeri ufukta giderek yükselmektedir. Asrımızda, Ahmed Yesevî rolünü üstlenmiş mübârek bir mücâhiddir. Aramızdan çok genç yaşta ayrılmasına rağmen, hayatına büyük hizmetler sığdırmış nâdir bir kişidir. Yazıları dün ve bugün olduğu gibi, yarınlara da ışık tutacaktır…”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Görevlilerinden; Edebiyatçı, Araştırmacı-Yazar M. Halistin Kukul da, onun hakkında diyor ki:
“… Şayet; Avrupa’ya, Amerika’ya, Çin’e, Rusya’ya, Hindistan’a... hangi kıta veya hangi devlette olursa olsun, Seyyid Ahmed Arvâsi biraz tanıtılabilse; yahut onlar, O’nu biraz olsun tanıyabilseler; hatta, Türkiye, basit kısır çekişmelerden ve rehavetten kurtulsa da, hakîki mânâda ilme yönelse, inanıyorum ki, önümüzdeki birkaç asır, Necip Fâzıl ile Seyyid Ahmed Arvâsî onların hepsine yetecektir…”