İmtihan için gelmişti, talebesi oldu!..

02/07/2023 Pazar Köşe yazarı A.U

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerini çekemeyen bâzı din adamları, onu mahçup etmek için, başka bir şehirdeki Şeyh Yahya-yı Mezverî adında bir âlime mektup yazıp, maksatlarını açıkladılar.

Mektup şöyle bitiyor:

“Bu tarafa gelip buna (Dur!) demek size vâcip olmuştur. Teşrîfinizi bekliyoruz. Vesselâm.”

● ● ●

Şeyh Yahyâ, bu mektûbu alır almaz Bağdat'a geldi hemen.

Âlimler onu karşıladılar.

Ve çok da iltifat ettiler.

Ama o, bu iltifata aldırmayıp;

“Beni o zâta götürün” dedi.

Peki deyip dergâhı gösterdiler.

O da dergâhın önüne geldi.

Kapıyı çalmadan kapı açıldı.

Büyük velî ayakta karşıladı onu.

“Hoş geldiniz!” deyip içeri aldı.

Müsâfaha edip yanına oturttu.

İlgi gösterdi, iltifatlarda bulundu.

Şeyh Yahyâ, zihnindeki ince ve zor dînî meseleleri, bu büyük velîye sormayı tasarlıyordu.

Ama lüzum kalmadı.

Zîra büyük velî, normal sohbetin akışı içinde, bütün suallerinin cevaplarını en mükemmel şekilde vermişti.

Müphem bir şey kalmamıştı.

Şeyh Yahyâ hayran oldu ilmine.

İmtihan için gelmişti.

Ama talebesi olmakla şereflendi...