Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır

06/12/2022 Salı Köşe yazarı O.Ü

"Evet her şeyin bir yaratıcısı olduğunu şimdi anladım ve buna inandım..."

 

Sual: Bir yaratıcının olduğunu inkâr edenlere nasıl bir cevap verilebilir?

Cevap: Bu konuda Muhammed Rebhâmî hazretleri, Riyâd-ün-nâsıhîn kitabında, Zâd-ül-mukvîn kitabından alarak şu hadiseyi naklediyor:

“Rûm kayseri (imparatoru) Abbasi halîfesi Me'mûn bin Hârûn'a bir haberci gönderdi. Bunun yanında, heybetli, kendini beğenmiş biri vardı. Haberci, halifeye;

-Bu adam dinsiz, kâfirdir. Bir yaratıcı olduğuna inanmıyor. Rum papazları buna cevap veremedi. İslam âlimleri bunu susturursa, milyonlarca Hıristiyanı ve Müslümanı sevindirecektir dedi. Bağdat âlimleri, buna ancak Ahmed Nişâpûrî hazretleri cevap verir, dediler. Halife sarayda, belli gün ve saatte âlimlerin toplanmasını emretti. Nişâpûrî hazretleri meclise geç geldi ve;

-Yolda, acayib, şaşılacak bir şey gördüm. Onu seyredince, buraya geç kaldım. Dicle nehri kenarında gemi bekliyordum. Yerden büyük bir ağaç çıktı. Sonra o ağaç kendiliğinden yıkıldı, devrildi, parçalandı. Tahtalar hasıl oldu. Sonra tahtalar birleşerek, bir gemi oldu. Gemici olmadan, suda hareket etti dedi.

Rum kâfiri bu sözleri işitince, yerinden fırladı ve;

-Bu adam deli, hiç böyle şey olur mu? Böyle söyleyen, yalancıdır ve buna aklı olmıyanlar inanır dedi.

Nişâpûrî hazretleri, söze karışarak;

-Bunlar, kendi kendine olamayınca, yeryüzündeki şaşılacak şeyler, kendi kendilerine nasıl var olur? Bunları yaratan biri olmadığını söyleyen daha ahmak ve alçak olmaz mı? dedi.

Bu sözler üzerine o kafir;

-Evet her şeyin bir yaratıcısı olduğunu şimdi anladım ve buna inandım dedi ve LÂ İLÂHE İLLALLAH diyerek Müslüman oldu. Böyle bir hadisenin, imâm-ı Gazâlî hazretleri zamanında da vaki olduğu rivayet edilmektedir.”

 

Sual: Namaz kılmayan kimsenin imanı gider mi?

Cevap: Hadis imâmları, âlimleri, söz birliği ile bildiriyor ki:

“Bir namazı vaktinde amden (kasten) bile bile kılmayan, yani namaz vakti geçerken, namaz kılmadığı için üzülmeyen, imanı gider, kafir olur veya ölürken imansız gider. Ya namazı, hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur?”

Ehl-i sünnet âlimleri söz birliği ile buyurdular ki:

“İbadetler imandan parça değildir.” Yalnız, namazda söz birliği olmadı. Fıkıh imâmlarından bazıları, bir namazı bilerek kılmayan kimse, kâfir olur, dedi.