"Ziynet Kâbe'ye yakışır"

24/01/2023 Salı Köşe yazarı A.U

Selmân-ı Fârisî (radıyallahü anh), Müslüman olunca “Kinde” kabîlesinden bir hanımla evlendi.

Evlendiği kadının evine girdiği zaman duvarlarına süs eşyalarının asılmış olduğunu gördü.

"Ziynet ve süs, ancak Kâbe-i şerîfe yakışır" dedi.

Ve eve girmedi.

Süsleri kaldırdılar.

O zaman girdi.

Bu defâ da hayli eşya görüp;

“Bunlar kimin içindir?" diye sordu.

"Senin ve hanımın içindir" dediler.

Bu cevâbı aldı.

Ve o kimselere;

"Resûlullah bana; (Evinde, yolcunun ihtiyâcından fazla şey bulundurma) diye tavsiye etti" dedi.

Sonra bir hizmetçi gördü.

"Bu hizmetçi kimin?" dedi.

"Senin ve hanımınındır" dediler.

Cevâbında;

"Resûlullah Efendimiz bana; (Evinde nikâhlı zevcenden başka kadın bulundurma) buyurdu" dedi.

Ve onu gönderdi.

Sonra hanımına;

"Sen bana, emrettiğim şeylerde itâat edecek misin?" diye sordu.

Hanımı da;

"Ben seninle, itâat etmek üzere evlendim" dedi.

Bu cevâbı aldı.

Çok memnun oldu.

Ve namaza kalktı.

Hanımına da; “Sen de kalk!” dedi.

Çok ibâdet edip gözyaşı döktü!

Hanımıyla gâyet zâhidâne bir hayat sürdüler. Eshâb-ı Suffe ile beraber, Resûlullahın önünde (İslâm ilimleri)ni öğreniyordu...