Ezan okununca camide olan...

05/03/2020 Perşembe Köşe yazarı O.Ü

Camideyken ezan okununca özürsüz dışarı çıkmak tahrimen mekruhtur.

 

Sual: Ezan okunup vakit girdiği sırada camide bulunan bir kimsenin, cemaatle o vaktin namazını kılmadan camiden dışarı çıkmasının mahzuru olur mu?

Cevap: Camide olan kimsenin, ezan okununca, bu namazı yani o vaktin namazını cemaat ile kılmadan, özürsüz olarak dışarı çıkması tahrimen mekruhtur. Eğer belli bir cami cemaatine devam etmek âdeti ise, oraya ve mahallesindeki cami cemaatine gitmesi ve hocasının veya başkasının dersini, vaazını kaçırmamak için bunların camisindeki cemaate ve iş yerindeki camiye gitmesi özürdür. Farzı, cemaatten önce yalnız kılan da camiden çıkabilir. Fakat bu kimsenin yalnız olarak kılması mekruh olur. Bu özürlülerin hepsi, ikamet getirilirken yani kamet okunurken çıkamaz.

           ***

Sual: Gayr-ı müslim olan ana, babaya, muhtaç oldukları zaman Müslüman olan  çocuklarının nafaka vermesi gerekir mi?

Cevap: Başka dinden olan, yani Müslüman olmayan zî rahm-i mahrem akrabaya nafaka vermek farz değildir. Fakat, zimmi, gayr-i müslim olan anaya, babaya, çocuklara ve zevceye nafaka vermek farzdır. Zevcden ve fakir çocukları olan babadan başka hiçbir fakirin nafaka vermesi farz değildir. Zevceden başka, hiçbir zengine nafaka verilmesi farz değildir. Kurban kesmek nisabına malik olan kimse zengindir. Bu nisaba malik olmayana fakir denir.

           ***

Sual: Fakir ve muhtaç olan bir baba, bir anne, nafakaları için oğullarının malını satabilir mi?

Cevap: Baba kendi nafakası için oğlunun malını satabilir. Fakat, nafaka için oğluna ait binayı ve toprağı satamaz. Ana ise, nafaka yapmak için oğlunun hiçbir malını satamaz.

           ***

Sual: Sabah namazı için camiye giden bir kimse, içeri girince cemaatle namaza başlanmış ise, kılmadığı sabah namazının sünnetini mi kılar yoksa cemaate mi katılır?

Cevap: Sabah namazının sünnetini kılmamış olan kimse, camiye gittiği zaman eğer sabah namazının sünnetini kılarsa, cemaat ile namazda oturmayı da kaçıracağını anlarsa, sünneti kılmaz. Hemen imama uyar. Cemaat ile, ikinci rekatte oturabileceğini anlarsa, sünneti, caminin dışında sofada, son cemaat mahallinde çabucak kılar. Sofa yoksa, içeride direk arkasında kılar. Böyle, boş yer yoksa sünneti kılmaz. Çünkü, cemaat ile kılınırken, nafile namaza başlamak mekruhtur. Mekruh işlememek için sünneti terk etmek lazımdır.