"Perîşân olduk efendim!.."

06/03/202 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Kayyûm-i zaman Muhammed Sıbgatullah hazretlerinin zamânında Hindistan'da büyük bir “Kıtlık” vâki oldu.

Ve uzun zaman devam etti.

Aynı zamanda “Vebâ” salgını da başgösterdi.

İnsanlar bunaldı.

Huzurlarına gelip;

"Efendim, bu (Kıtlık) ve (Vebâ) salgınından perîşan olduk! Duâ buyursanız da bu belâdan kurtulsak" diye ricâ ettiler.

Ona yalvardılar.

Büyük velî;

"Sabredin!" buyurdu.

O günden sonra ne zaman gökte bir “Bulut” görülse, insanlar Kayyûm-i Zamanın huzûruna gelip;

"Havada bulut var, acabâ yağmur yağacak mı?" derlerdi.

O zât da dinleyip;

"Bu bulutta yağmur yok” derdi.

Ama bir gün geldi.

Ve etrâfındakilere;

"Gökyüzündeki bulutu görüyor musunuz?” diye sordu.

İnsanlar baktılar.

“Evet, gördük” dediler.

Ancak o bulut, yağmur bulutuna benzemiyordu.

Hiç ümitlenmeyip;

“Bundan yağmur yağmaz” dediler.

Büyük velî, onlara;

"Bu, her tarafı yağmurla dolduracak bir buluttur” buyurdu.

Gerçekten öyle oldu.

Bulut gittikçe büyüdü.

Ve her tarafa yayıldı.

Derken gök gürültüsü, ardından rüzgâr, şimşek ve nihâyet bir “Yağmur” başladı.

İnsanlar da doydu suya.

Hayvanlar da.

Üç gün üç gece yağdı.

“Kıtlık” da bitti, “Vebâ” da...