Vesile ederek dua etmek

08/01/2023 Pazar Köşe yazarı O.Ü

Sual: Allahü tealaya dua ederken, sevgili kulları vesile etmek şirk midir?Cevap: Her kelimenin belli bir manası vardır. Buna hakiki manası denir. Bir kelime, kendi hakiki manasında kullanılmayıp da, bir bağlantısı, ilişkisi bulunan başka bir manada kullanılınca, bu kelimeye Mecâz denir. Allahü teâlâya mahsus olan bir kelime, mecâz olarak, insanlar için kullanılınca, Vehhabiler bunu hakiki manada kullanıldı sanıyorlar. Bunu söyleyene müşrik, kâfir diyorlar. Böyle kelimelerin, âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde de insanlar için mecâz olarak kullanıldıklarını düşünmüyorlar.Vehhabilerin en çok takıldıkları şey, İstigâse kelimesidir. Allahtan başkasından yardım istemek, ona sığınmak şirktir diyorlar. Evet, hakiki istigâse olunacak, yalnız Allahü teâlâdır. Bunu bilmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Fakat, başkasından da istigâse olunacağını, mecaz olarak söylemek caizdir. Çünkü, Kasas suresinin onbeşinci âyetinde meâlen;(Onun kavminden olan, düşmanına karşı, ondan istigâse eyledi) buyuruldu. Hadis-i şerifte de;(Mahşer yerinde, Âdem aleyhisselamdan istigâse edeceklerdir) buyuruldu. Hısn-ül-hasînde yazılı hadis-i şerifte;(Yardım isteyen kimse, 'Ey Allahın kulları bize yardım ediniz' desin!) buyuruldu.Bu hadis-i şerif, yanında olmayan kimseye seslenerek, ondan yardım istemeyi emretmektedir. Allahü tealanın sevgili kullarını vesile ederek, onların hürmetine diyerek dua etmenin mahzuru yoktur.Sual: Kiradaki bir evi veya bir dükkânı satın alan bir kimse, ev veya dükkândaki kiracıyı hemen çıkarabilir mi?Cevap: Kirada bulunan malı satın alan başka bir kimse, kontratı bitmeden kiracıyı çıkaramaz. Müşteri, kontrat bitinceye kadar bekler veya kira akdini mahkeme kararı ile feshettirir.Sual: Peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmenin, dinen hükmü nedir?Cevap: İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe hazretleri;“Kabr-i saadeti ziyaret etmek sünnetlerin en kıymetlisidir” buyurmuştur. Vacip diyen âlimler de vardır. Bunun için, Şâfiî mezhebinde Kabr-i saadeti ziyaret etmek nezir olunur.Sual: Buğday ekmek için tarla kiralayan kimse, buğdaylar olgunlaşmadan önce kira müddeti biterse, nasıl hareket eder?Cevap: Buğdaylar olgunlaşmadan kira müddeti biterse, buğdaylar oluncaya kadar kira müddeti uzatılır.