"Allah beni affeder mi acabâ?"

08/07/2023 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Da'lec bin Ahmed hazretleri, bir sohbetinde;

“Yetmişüç fırka içinde, Cehennemden kurtulan, yalnız Ehl-i sünnet fırkasıdır. Her kişi, Ehl-i sünnet îtikadını öğrenip îmânını buna göre düzeltmelidir” buyurdu.

Ve şunu anlattı:

İsrâiloğullarından bir kişi vardır.

Fâsık olup, her işi günahtır.

Ama bir gün pişmân olur.

Günâhlarına tövbe etmek ister.

Bir âlime gidip; “Doksan dokuz kişi öldürdüm, tövbe etsem kabûl olur mu?” diye sorar.

Âlim “Hayır kabul olmaz!” der.

Kızar, onu da öldürür.

Gider başka bir âlime sorar:

“Yüz kişiyi öldürdüm, tövbem kabûl olur mu?”

O âlim der ki:

“Olur, ama sen terk et bu diyârı, filân köye git, insanları iyidir.”

Sevinip, hemen yola çıkar.

Ama yarı yolda vefât eder.

Azap ve rahmet melekleri, rûhunu almaya gelirler.

Ama anlaşamazlar.

Zîra iki taraf da;

“Bu mevtâ bize âit” derler.

Hak teâlâya arz ederler.

Fermân-ı ilâhî gelir ki:

“Ölçün iki tarafı. Nereye daha yakın?”

Ölçerler.

İyi köye, bir karış daha yakındır.

Rûhunu rahmet melekleri alır...