“Ben sana bir kötülük yaptım mı?”

15/11/2022 Salı Köşe yazarı A.U

Ömer bin Abdülazîz hazretlerinin bir katırı vardı.

Onu çalıştırarak, kârıyla geçimini sağlıyordu!

Hizmetçisi, bir akşam normalden fazla para getirince merak edip sordu ki:

“Bugün niye fazla para getirdin?

O da arz etti ki:

“İşe erken gidip, geç döndüm efendim.”

Buyurdu ki:

“Hayvanı çok yormuşsun, onu üç gün dinlendir.”

● ● ●

Ömer bin Abdülazîz hazretleri zamânında insanlar sulh ve sükûn içinde yaşıyorlardı.

Ancak çekemeyenler de vardı kendisini.

Bunlar bir gün, Halîfenin hizmetçisini bir yere çağırdılar.

O da koşup geldi.

Ona (bin altın) verip;

“Efendini zehirle!” dediler.

Hizmetçi bin altını gördü.

Unuttu her şeyi.

Ve içirdi bir gün zehri Halîfeye.

Halîfe hazretleri durumu anlayınca, çağırıp sordu hizmetçiye:

“Ben sana bir kötülük yaptım mı?”

“Hayır efendim yapmadınız” dedi.

Buyurdu ki:

“Öyleyse bu kötülüğü niye yaptın bana?”

Hizmetçi mahcup oldu!

Önüne bakıyordu.

Buyurdu ki:

“Doğru söylersen cezâ vermeyeceğim.”

Hizmetçi yerlere kapanıp;

“Ey efendim! Düşmanlarınız bana (bin altın) verip bu işi bana yaptırdılar” dedi.

Halîfe, getirtti o bin altını.

Gönderdi devlet hazînesine.

Hizmetçiye de;

“Seni affettim, hizmetine devâm et” buyurdu.