Vakit girmeden kılınan namaz

04/06/2021 Cuma Köşe yazarı O.Ü

“Farz namazları vakti girmeden önce ve vakti çıktıktan sonra kılmak büyük günahtır..."

 

 

Sual: Takvimdeki namaz vakitlerinde yanlışlık olursa veya ezan erken okunursa, vakit girmediği için kılınan o namaz kabul olur mu?

Cevap: Bu konuda İbni Nüceym Zeyn-ül-Âbidîn hazretleri, "Kebâir ve Segâir" kitabında buyuruyor ki:

“Farz namazları vakti girmeden önce ve vakti çıktıktan sonra kılmak büyük günahtır. Büyük günah, ancak tövbe etmekle affolur. Küçük günahları affettirecek şeyler çoktur. Tövbe ederken, kılmadığı namazları kaza etmesi lazımdır. Kabul olan hac, büyük günahları temizler diyen âlimler, namazları kaza etmek lazım olmaz dememişlerdir. Namazı vaktinden sonraya özürsüz olarak geciktirmek günahı affolur demişlerdir. Ayrıca kaza etmek lazımdır. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse, ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur.”

Hanefi mezhebinde iftitah tekbirini vakit çıkmadan alan, Şafii ve Maliki mezhebinde bir rekati vakit çıkmadan kılan kimse, namazını vaktinde kılmış olur. Namazın hepsi vakit içinde tamam olmazsa, küçük günah olur.

Sual: Bazı kimseler, (Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu) hadis-i şerifini beş vakit namazın sünnetlerini terk edenler için olduğunu söylüyorlar, gerçekten bu böyle midir?

Cevap: Şeyh-ul-islâm Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Pâşa hazretleri "Şerh-i hadîs-i erba'în" kitâbında;

(Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu) hadis-i şerifini şöyle açıklamaktadır:

“Bu hadis-i şerifte sünnet demek, islamiyet yolu demektir. Çünkü, mümin kimse, büyük günah işlese de, şefaatten mahrum olmaz. Hadis-i şerifte; (Büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim) buyuruldu. Resulullah efendimizin Hak teâlâdan getirdiği dine tabi olmak lazımdır. Bunu terk eden, şefaate kavuşamaz.” Şir'at-ül-islâm kitabında deniyor ki:

“Bu hadis-i şerifteki sünnet, yapması vacip olan şeyler demektir. Bu da, Eshâb-ı kiramın, Tâbiîn ve Tebei tâbiînin imanı ve ibadetleridir. Bu sünnete yapışanlara, Ehl-i sünnet denir. O hâlde, hadis-i şerifin manası, inanılacak şeylerde, yapılacak ve sakınılacak işlerde Ehl-i sünnetten ayrılanlar, şefaate kavuşamayacaklardır demektir.”

Sual: Cemaatle namaz kılarken, imam ikinci rekatte oturmazsa, cemaat ne yapar?

Cevap: Dört rekatli farz namazın, ikinci rekatinde, imam  oturmazsa, cemaat de oturmaz. Namazın sonunde secde-i sehv yapılır.