"Allah’ım sen Sa'da rahmet eyle"

23/11/2022 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Sa'd bin Ubâde'nin “radıyallahü anh”, cömertlikte benzeri yoktu. Peygamber Efendimiz, Medîne'ye hicretinde Hâlid bin Zeyd'in evinde misâfir olmuştu.

Peygamberimize her gün yemek gönderirdi.

Hicretin ikinci yılında yapılan Ebvâ gazvesinde, Medîne'de vekîl olarak görevlendirildi.

● ● ●

Müreysî’de sancağı taşıdı.

Gared gazvesinde, on deve yükü hurma verdi.

Bunun üzerine Efendimiz;

"Allahım, Sa'da ve ailesine rahmet eyle" diyerek duâ etmişti.

● ● ●

Hazrecliler de;

"Yâ resûlallah! Sa'd bin Ubâde, büyüğümüzdür. Babası da öyleydi. Kıtlık yıllarında halkı doyurur, yolda kalanlara yardım eder, misâfirleri ağırlardı" dediler.

Resûl aleyhisselâm:

"Câhiliye devrinde en ileri olanınız, İslâmiyette de en ileridir" buyurdular.

● ● ●

Kendisine âit bir “Kale”de ikâmet eder, herkes oraya gidip yer ve içerlerdi.

Eshâb-ı Sôffa denilen Müslümanlardan, her gün Seksen kişiye yiyecek ve içecek verirdi.

Vâlidesi vefât etti.

Buna çok üzüldü!

● ● ●

Resûl-i ekrem Efendimize gelip, annesinin vefâtı sebebiyle en iyi sadakanın ne olduğunu sordu.

Peygamber Efendimiz;

“Su dağıtmaktır" buyurdu.

O, bu cevâbı aldı.

“Başüstüne” dedi.

Medîne'de bir kuyu açtırdı.

"Sikâye-i âb-ı Sa'd" adını verdiği bu su kuyusunu Müslümanların istifâdesine sundu.