“Beni kabre indirince yüzüme bak!"

18/11/2022 Cuma Köşe yazarı A.U

Ömer bin Abdülazîz hazretleri vefât etmeden önce Meymûn bin Mihrân'a vasiyette bulundu.

Meymûn şöyle anlatıyor:

Halîfe bir gün beni çağırıp;

“Ey ibni Mihrân! Önceki halîfe Velîd ölüp de kabrine konulduğunda ben oradaydım. Yüzünü açıp baktım, siyahtı” buyurdu.

Çok da üzgündü.

Bana döndü ve;

“Beni kabre indirdiklerinde sen de benim yüzüme bak!" diye vasiyet etti.

Bir gün sonra vefât etti.

Cenâze namâzı kılındı.

Kendisini kabrine indirdiler.

Vasiyeti üzere kabre indim.

Ve yüzüne baktım.

Gençliğinden daha nûrlu idi.

Daha parlak, daha güzeldi.

Ve çok sevimliydi.

Gören, gıbta ediyordu.

● ● ●

Bir çoban da şöyle anlatıyor:

Dağda koyun güdüyordum.

Bir kurt çıkageldi.

Ve âniden saldırdı koyunlara.

Çok şaşırdım!

Çünkü yıllardır böyle bir hâdise olmamıştı bu ülkede.

Nasıl olabilirdi?

Sebep ne idi?

Kendi kendime;

“Herhâlde halîfe öldü. Zîrâ o hayattayken böyle şeyler olmazdı” diye düşündüm.

Az sonra işittim acı haberi.

Düşündüğüm doğruymuş.

Ömer bin Abdülazîz hazretleri göçmüş bu dünyâdan...