Selamlaşmak çok mühimdir

18/11/2022 Cuma Köşe yazarı O.Ü

Sual: Müslümanların birbirine selam vermesi dinimizin emri midir ve ne şekilde selamlaşmalıdır?

Cevap: Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde;

(Geçmiş ümmetlerden iki kötülük sizlere bulaştı: Haset ve kazımak. Bu sözümle onların başlarını kazıdıklarını anlatmak istemiyorum. Dinlerinin kökünü kazıyıp yok ettiklerini söylüyorum. Yemin ederim ki, imanı olmayan Cennete giremeyecektir. Birbirinizi  sevmedikçe, imana kavuşamazsınız. Birbirinizi sevmek için, çok selamlaşınız!) buyurmuşlardır.

Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca, birisinin “Selamün aleyküm”  demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak, “ve aleyküm selam” demesi farzdır. Gayr-i müslimlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el, beden hareketleri ile selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman, birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa, sesini işitemeyeceğini anladığı zaman, söylemekle birlikte, sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir. Müslümanlıkta el ve vücut hareketi ile selamlaşmak yoktur. İbni Nüceym hazretleri, böyle selamların günah olduğunu bildiriyor. Gayr-i müslimlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak, fitne çıkmasına mâni olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mâni olmak çok sevaptır.

Sual: Birisinde iyi bir şey görünce, bundan bende de olsun demenin dinen mahzuru olur mu?

Cevap: İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip, kendisinde de bulunmasını isterse, bu hased olmaz. Buna gıbta etmek, imrenmek denir. Gıbta etmek, güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten salih kimseye gıbta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıbta etmek tenzihen mekruh olur.

Sual: Namazda ayakta iken ayakların arası açık ve rükuya inince bitişik mi olacaktır?

Cevap: Namaz kılarken, topukları kıyamda, birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükuda, kavmede ve secdede bitişik tutmak sünnettir. Halebî-i kebîrde ve Dürr-ül-muhtârda deniyor ki:

“Rükuda sünnetlerden birisi de, topuk kemiklerini birbirine bitiştirmektir.”

Bunun için, rükuya eğilirken, sol ayağın topuğu, sağ ayak yanına getirilir. Secdeden kıyama kalkarken de açılır.