"Beni de kabul ediniz!"

28/05/2021 Cuma Köşe yazarı A.U

Emîr Sultân hazretlerinin bir talebesi şöyle anlatıyor:

Bir gece rüyâ gördüm.

Bir grup insan bir yere gidiyordu.

Yaklaşıp sordum:

“Nereye gidersiniz?”

“Bursa’ya gidiyoruz” dediler.

“Niçin?” dedim.

“Orada bir evliyâ zât var, seyyiddir. Sözleri kalpleri temizliyor” dediler.

İçimden dedim ki:

“O velîye, ben de gideyim.

Ben de ona talebe olayım.”

Ve katıldım onlara.

Derken Bursa’ya vardık.

O velînin huzuruna girdik.

Ben o zâta dedim ki:

“Beni de talebeliğe kabul edin.

Ben de sizin talebeniz olayım.”

Bana şefkatle bakıp;

“Kabul ettik” buyurdular.

Ve yanlarına oturtup, mübârek eliyle sırtımı sığadılar.

O esnâda uyandım.

Ve rüyâyı babama anlatıp;

“Tâbiri nedir?” diye sordum.

“Git, o velîye talebe ol” dedi.

“Peki babacığım” dedim.

Vedâ edip çıktım evden.

Yolda bir grup adama rastladım.

Rüyâdakilere çok benziyorlardı.

“Nereye gidersiniz?” dedim

“Bursa’ya gidiyoruz” dediler.

Onlara katılıp Bursa’ya vardım.

O velînin huzûruna girip;

“Ben de talebeniz olayım” dedim.

Bana şefkatle bakıp;

“Kabul ettik” buyurdular.

Ve yanlarına oturtup, mübârek eliyle sırtımı sığadılar...