İsrafın kötü olmasının sebebi

02/12/2022 Cuma Köşe yazarı O.Ü

Sual: Kitaplarda israfın çok kötü olduğu bildiriliyor. İsrafın bu derece kötülenmesinin esas sebebi ne olabilir?

Cevap: İsrafın kötü olmasının sebebi, malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü teâlânın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak, mal ile olur. Dünya ve ahiret, mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihad sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması, mal ile olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek mal ile olur. Mescitler, camiler mektepler, hastahaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de mal ile olur. Dinimiz;

(İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır) buyuruyor.

İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine mal ile kavuşulur. İmâm-ı Tirmizî hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte;

(Allahü teâlâ, bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır. Akrabasını sevindirir. Malından, hakkı olanları bilip verir ise, Cennetin yüksek derecesine gider) buyuruldu. Buhârî ve Müslimdeki hadis-i şerifte;

(İki şeyden birine kavuşan insana gıbta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü teâlâ bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da, her hareketini, bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü teâlâ, birine çok mal verir. Bu kimse de malını, Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerlere harceder)  buyuruldu. Peygamber efendimiz, Amr ibni Âs hazretleri için;

(İyi kimseye malın iyisi, ne güzel yakışır) buyurmuştur. Enes bin Mâlik hazretleri için de;

(Ya Rabbi! Buna çok mal ve çok çocuk ver ve bunlarla kendisini bereketlendir!) diye dua buyurmuştur. Hazret-i Kâ'b malının hepsini sadaka vereceği zaman;

(Malının bir kısmını kendine bıraksan, daha iyi olur) buyurmuştur.

Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerimde, mala, (Hayırlı şey) ismini vermektedir ve Habîbine sallallahü aleyhi ve sellem, verdiği nimetleri hatırlatırken;

(Sen malsız idin, sana, kimseye muhtaç olmayacak kadar, mal verdim) buyurmaktadır.

Malı israf etmek ise, Allahü teâlânın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfrân-ı nimet etmek, yani şükretmemek olur.