"Sen, bunun için yaratılmadın!"

24/11/2022 Perşembe Köşe yazarı A.U

İbrâhim bin Edhem hazretleri hükümdârken bir gün adamlarına "Atımı getirin!" diye emretti.

Derhâl getirdiler.

Av köpeğini aldı.

Ve ava çıktı.

Az sonra bir Geyik gördü ileride.

Onu yakalamak için mahmuzladı atını.

Ancak gâipten bir ses duydu.

Hemen durdu.

Ve dinledi o sesi.

"Ey İbrâhim! Sen bunun için yaratılmadın" deniyordu kendisine.

Sağa sola baktı.

Kimseyi görmeyince, atını mahmuzlayıp devâm etti yoluna.

Bir müddet gitti.

O sesi yine işitti.

Daha gür olarak kendisine hitâben;

"Ey İbrâhim! Sen bu işler için yaratılmadın" diyordu.

Durdu, düşündü.

Bir şey anlamadı.

Kendi kendine;

“Bunda bir hikmet var" deyip geri döndü.

Ve bir çobana rastladı.

Kendi elbisesini çıkarıp ona verdi.

Çobanın abâsını giydi.

Ve kesin karârını verdi.

Terk etti o yeri...

Merv şehrine doğru at koştururken bir âmâ adamın köprüde yürürken ayağı kayıp düştüğünü gördü!

Ânında durdu.

Ve elini kaldırıp;

"Ey ulu Allahım, sen onu koru!" diye duâ etti içinden. Adamcağız tam suya düşecekti ki, yavaşça süzülüp karaya iniverdi.