"Ben artık şehitler arasındayım!.."

22/11/2022 Salı Köşe yazarı A.U

Sa'd bin Rebî, Uhud'da büyük kahramanlıklar gösterdi!

Vücûdu delik deşik oldu.

Bir ara ortalık karıştı!

Eshap dağıldılar.

● ● ●

O, hiç gevşeklik göstermeyip Eshâb-ı kirâma, Akabe bîatında, bağlılık bildirmede, canlarını fedâ edeceklerine dâir verdikleri sözü ve yemîni hâtırlattı.

Muhârebe bitti.

Düşman gitti.

Efendimiz, Eshâba;

"Sa'd bin Rebî ne hâldedir? Canlılar arasında mı, yoksa ölüler içinde mi. Kim bir haber getirir?" diye sordu.

Ve bir yeri gösterip:

"Onu şurada görmüştüm" buyurdular.

Ensâr’dan bir zât;

“Bu işi ben yaparım yâ resûlallah!" dedi.

Ve Resûlullahın işâret buyurduğu tarafa gitti.

Şehitlerin arasına geldi.

Seslenip dolaştı.

Ama cevap alamadı.

Bu defâ;

"Yâ Sa'd! Beni Resûlullah gönderdi" diye seslendi.

Hazret-i Sa'd bunu işitti.

Ve biraz kımıldandı.

O gelen sahâbî;

"Yâ Sa'd! Resûlullah, senin sağ mı, yoksa şehit mi olduğunu araştırıp kendisine haber vermemi emretti" dedi.

Ve cevap bekledi.

Sa'd hazretleri;

"Ben artık ölüler arasındayım. Resûlullaha selâmımı arz et ve benim tarafımdan Allahü teâlâ, Sevgili Peygamberini en üstün mükâfâtla mükâfâtlandırsın diye duâ ettiğimi arz et" dedi.

Sonra "Allah!” dedi.

Ve rûhunu teslîm etti.