Kişi, sevdiği ile beraberdir

19/11/2022 Cumartesi Köşe yazarı O.Ü

Sual: Bir kimse, kimi severse, o sevdiği kimselerle beraber mi olmuş olur?

Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki:

“Allahü teâlâ, hâllerinizi güzel, işlerinizi faydalı maksatlarınızı ıslah eylesin! Allahü teâlâ, bu yolun büyüklerine olan sevginizi arttırsın! Hadis-i şerifte;

(El-mer'ü me'a men ehabbe) buyuruldu ki; (Kişi, sevdiği ile beraberdir) demektir.

Bu büyükleri seven, onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan, şakî olmaktan korunmuş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(İnsanların yaptıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşırlar. Allahü teâlâyı zikredenleri ararlar. Zikredenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. Buraya geliniz, buraya geliniz derler. Kanatları ile, onları sararlar. O kadar çokturlar ki, göğe varırlar. Kullarının her işini bilici olan Allahü teâlâ, meleklere sorarak;

-Kullarımı nasıl buldunuz, buyurur?

-Ya Rabbî! Sana hamd ve sena ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan temiz olduğunu söylüyorlar, derler.

-Onlar, beni gördüler mi, buyurur?

-Hayır görmediler, derler.

-Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur?

-Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbih ederlerdi ve daha çok tekbir söylerlerdi, derler.

-Onlar, benden ne istiyorlar, buyurur?

-Ya Rabbî! Cennetini istiyorlar, derler.

-Onlar, Cenneti gördüler mi, buyurur?

-Görmediler, derler.

-Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur?

-Daha çok yalvarırlardı, daha çok isterlerdi. Ya Rabbî! Bu kulların Cehennemden korkuyorlar. Sana sığınıyorlar, derler.

-Onlar Cehennemi gördüler mi, buyurur?

-Hayır görmediler, derler.

-Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur?

-Görselerdi, daha çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı, derler. Allahü teâlâ, meleklere;

-Şahit olunuz ki, onların hepsini affeyledim, buyurur.

-Ya Rabbî! O zikredenlerin yanında, filan kimse zikretmek için gelmemişti. Dünya çıkarı için gelmişti, derler.

-Onlar benim misafirlerimdir. Beni zikredenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlar da, zarar etmezler, buyurur.)

Bu hadis-i şerif ve (Kişi, sevdiği ile beraberdir) hadis-i şerifi gösteriyorlar ki, bu büyükleri sevenler, bunlarla beraberdirler.”