"Kulağını bu öğütlere açık tut ey oğul!.."

13/11/2022 Pazar Köşe yazarı S.K

Kıymetli nasihatler -1-

1082 yılında Kûhistan Sultanı İskender bin Kâbûs, oğlu Gilan Şah’a önemli nasihatlerde bulunmuştur. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı bu nasihatlerden faydalanmıştır. Ayrıca bu nasihatler birçok edebî ve ahlakî eserlere kaynak olmuştur.

Nasihat özetle şöyledir:

Ey oğul, artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime verdiler. O mektup, sakalın ağarmasıdır.

Şimdi ey oğul, tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüt, sana yadigâr olsun. Bu öğütlere uyarak hareket edersen faydasını görürsün. Çünkü baba şefkati, oğlunun azarlanmasını bile istemez. Öyleyse sen de kulağını bu öğütlere açık tut.

Bütün tecrübelerimi az ve öz olarak yazdım. Her şeyin azı ve özü faydalıdır.

Değerli mal, değerli insana vermek için saklanır. Benim de en değerli şeyim bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. Bu öğütleri hor görme. Bu sözler hem padişahların hem de hükemânın sözüdür.

Yaşlılığında başına bir iş gelirse, sıkıntı çekmemek için, bu sözleri gençlik çağında öğren. Çünkü yaşlılar çok yaşadıkları için çok tecrübe elde ederler, sıkıntılı anlarda bunlar faydalı olur.

Akıllı ve kabiliyetlisin, ama nasihat, öğüt de aklın süsüdür. Ölümlü diyar olan dünyayı, ölümsüzlük diyarı olan ahirete tercih etme. İbadetlerine çok dikkat et. İslam’ın beş şartını yap.

Mademki Allah’ın kuluyuz, öyleyse O’na kullukta sağlam durmak gerekir. İslam’ın birinci şartı Kelime-i şehadet getirmek yani Allahü teâlâdan başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselamın Allahü tealanın kulu ve peygamberi olduğuna inanmaktır, yani iman etmektir. Diğerleri; namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir. Namazını kıl. Zekâtını severek ver. Orucunu tut. Ömründe bir kere hac yap.

Zekât vermek, hacca gitmek zenginlere farzdır.

Namaz kılmak ve oruç tutmak, Allahü teâlânın nimetidir. Herkese nasip olmaz. Nasibi olmayanlar bu nimetlerden uzak kalır.

Namazını kılan, ruhî ve bedenî çok faydalara kavuşur. Her şeyden önce, farzı, Allahü tealanın emrini yerine getirmiş olursun. Namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişi büyüklenmez, mütevazı olur. Mütevazı olursan, Allahü teâlâ seni yükseltir.

Bazı iyi işler vardır, onlara sahip olan hem Hak hem de halk katında itibar görür. Bunlar; ilim, edep, tevazu, zühd [şüphelilere düşme korkusu ile mübahların, helal olan şeylerin çoğundan sakınmak] doğruluk, iffet, kimseyi incitmemek ve insanlara kolaylık göstermektir...