"Ey Bedî'uddîn! Niçin namaz kılmıyorsun?"

17/03/2020 Salı Köşe yazarı A.U

Bedî'uddîn Sehârenpûrî, gençliğinde İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetine giderdi.

Bir gün, bir kız gördü.

Ve ona âşık oldu.

O gün namâzı bıraktı.

Hazret-i İmâm, ona;

"Ey Bedî'uddîn! Niçin namaz kılmıyorsun?" buyurdu.

Bedî’uddîn cevâben;

"Ben böyle nasîhatleri çok dinledim. Bana nasîhat kâr etmiyor" dedi.

İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki:

"Yarın gel, bir şeyler yaparız."

“Peki efendim” dedi.

Ertesi gün tam yola çıkacaktı.

Sevdiği kız onlara geldi.

Onunla konuşmaya daldı.

Ve hazret-i İmâm'a gidemedi.

Üç gün sonra gidebildi.

Hazret-i İmâm;

"Verdiğin sözü tutmadın. Ama mâdem geldin, iyi ettin. Git abdest al, iki rekât namaz kıl ve yanıma gel" buyurdu.

Bedî'üddîn "Peki" dedi.

Abdest alıp, namaz kıldı.

Ve tekrar huzura geldi.

Büyük velî, ona bir teveccüh etti.

Genç, kendinden geçti.

Bir gün sonra ayılabildi.

Uyanınca, kalbini yokladı.

O kıza olan sevgisi kalmamıştı.

Sohbetlere devam etti.

Ve yüksek derecelere kavuştu...