Beş vakit namaz Mirac gecesinde farz edildi...

20/03/2020 Cuma Köşe yazarı A.D

Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerine Mirac müyesser oldu. Sayısız ikramlara, şereflere kavuştu.

 

Âdem aleyhisselamdan beri, bütün peygamberlerin bildirdikleri, imân aynıydı. Yâni inanılacak şeyler aynıydı. Bunlarda hiçbir değişiklik olmamıştı. İmânda değişiklik olmaz. Fakat ibadetlerde farklılıklar olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselamdan beri, namaz vardı, namaz kılınırdı. Ancak, bugünkü gibi beş vakit değildi. Bazı ümmetler, sadece sabah namazı kılıyordu. Bazı ümmetler de sadece öğle namazı... Bu ümmete Mirac gecesinde beş vakit olarak farz edildi...

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Mirac gecesi, 50 vakit namaz farz oldu. Sonra 5 vakte indirildi.) [Buharî, Müslim, İ. Ahmed]

(Cebrail aleyhisselamla bütün gökleri geçerek Sidre-i Müntehaya geldim. Cenneti gösterdiler. Daha sonra elli vakit namazla dönerken Musa aleyhisselamı gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor geleceğini, dönüp namaz vakitlerini azaltmasını Allahü teâlâdan istememi söyledi. Azar azar kaldırılarak, sonunda beş vakte indirildi.) [Müslim]

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Bende söz ve hüküm asla değiştirilmez. Bu beş vakit namaz karşılığında elli vakit namaz sevabı vardır.) [Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî]

             ***

Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerine Mirac müyesser oldu. Zamansız ve mekânsız olarak, âhirette Allahü teâlânın görüleceği gibi, anlaşılamayan ve anlatılamayan bir hâlde, Allahü teâlâyı gördü. Harfsiz ve sessiz olarak, Allahü teâlâ ile konuştu. Allahü teâlâyı, tesbîh, hamd ve senâ eyledi. Sayısız ikramlara, şereflere kavuştu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”  o gecenin sabahında, Mirac kıssasını anlatıp, buyurdu ki: 

(Bu gece, Mekkeden Beyt-i Mukaddese gittim. Orada, Enbiyânın ruhlarına imâm olup, iki rek’at namaz kıldım. Oradan Arş'ın üzerine yükseldim. Allahü teâlâ ile konuştum. Allahü teâlâ, ümmetime, bir gün bir gecede elli vakit namaz farz etti. Geri döndüm. Âsûmânda, hazret-i Mûsâ “aleyhisselâtü vesselâm” ile karşılaştım. Beni geri gönderdi ki, "elli vakit namaza ümmetin tâkat getiremez!" Allahü teâlâya teveccüh ettim. On vakit namaz bağışladı. Geri Mûsâ aleyhisselamın yanına geldim. "Henüz çoktur" diye beni geri döndürdü. Tekrar Allahü teâlâya teveccüh ettim. On vakit daha bağışladı. Velhâsıl, beş nöbette, kırkbeş vakit namaz bağışladı. Hazret-i Mûsâ aleyhisselam yine dön, dedikte, dedim ki: "Rabbimden hayâ ederim. Ben bu beş vakitten razıyım." Allahü teâlâdan nidâ geldi ki: "Bu beş vakit, elli vakte bedeldir." Sonra, Beyt-ül-mukaddese gelip, gece içinde, Mekke'ye geri döndüm.)

Mirac gecesinde namazın farz oluş şekli ve elli vakitten beş vakte indirilişi hususunu böyle vuku bulmuştur...