"Ona, câmiden çıkınca saldıralım!"

25/06/2023 Pazar Köşe yazarı A.U

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri, Hindistan'dan Bağdat’a döndüğünde, halk tarafından coşkuyla karşılanmışsa da onu haset edenler de vardı.

Bu hasetçiler, bir gün toplanıp öldürmek kararı aldılar bu zâtı.

Günlerden cumâ idi.

Silâhlanıp câmi çıkışında bir yerde gizlice beklediler.

“Câmiden çıkar çıkmaz saldırıp öldürelim!” dediler.

Nihâyet namaz bitti.

Cemaat dağılıp gitti.

Büyük zât çıkınca bunu fark etti.

Sûikast yapacaklarını anladı.

Tam hücûm edeceklerdi ki hiddetli bir nazar etti her birine! Mübârek nazarı kime isâbet ettiyse yerinde kalakaldı!

Bir adım bile atamadılar.

Mıh gibi yere çakıldılar.

Cansız heykel olmuşlardı.

Taş kesilmişlerdi âdeta!

Silâhları düştü ellerinden.

Bir müddet böyle kalıp sonra büyük bir dehşete kapılarak kaçıp uzaklaştılar!

Onlara sordular ki:

“Niçin kaçıştınız?”

Onlar da cevâben;

“O, câmiden çıkıp da bize hiddetle baktığında, omuzları üstünde koca bir arslan gördük. Gözlerini bize dikmiş, neredeyse üstümüze saldıracaktı ki selâmeti kaçmakta bulduk!” dediler.