“Sizde bir emânet olacak!..”

29/06/2023 Perşembe Köşe yazarı A.U

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri zamanında Hacı Halil Efendi diye biri vardı.

Bir gün hac yolculuğuna çıktı.

Üsküdar'da biri çıktı karşısına.

Ve sordu hemen:

“Halil Efendi, nereye böyle?”

“Beytullaha gidiyorum.”

Cebinden bir mektup çıkarıp; “Şu mektubu Şam şehrine varınca, Mevlânâ Hâlid hazretlerine verir misin” dedi.

Halil Efendi mektubu alıp;

“İnşallah veririm” dedi.

Şam'a varınca, vâlinin konağına yerleşti.

Mevlânâ Hâlid hazretleri de, o akşam vâliye gitti.

Halil Efendiyi gördü orada.

Fakat o, mektubu unutmuştu.

Büyük velî, ona buyurdu ki:

“Sizde bir emânet olacak”

Halil Efendi şaşırdı!

“Hayır, bende bir emânet yoktur.”

“Üsküdar'da biri vermişti size”

O vakit hâtırladı.

Ve çıkarıp takdim etti.

Ama çok mahçup olmuştu!

Hacdan sonra İstanbul'a avdet edip Üsküdar'a varınca, aynı kimse çıktı yolunun üzerine.

Ve sordu hemen:

“Mektûbumu verebildin mi?”

“Evet verdim” dedi.

“Hangi gün, hangi saatte?”

“Şu gün, şu saatte.”

Adamcağız sevinip;

“Ben de tam o gün ve o saatte sıkıntıdan kurtuldum” dedi...